Manual CicloSport CicloMaster CM 209 Cycling Computer

Need a manual for your CicloSport CicloMaster CM 209 Cycling Computer? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 3 frequently asked questions, 1 comment and has 1 vote with an average product rating of 100/100. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

Proficiat!
Met de CICLOMASTER CM 209 heeft u een uiterst nauwkeurige fietscomputer aangeschaft. Hij
beschikt over de modernste elektronica, is absoluut waterdicht en overtuigt door zijn lange
levensduur.
Lees deze bedieningshandleiding goed door.
Verpakkingsinhoud (zie afbeelding 1):
1. CICLOMASTER CM 209
2. Stuurmontuur met wielsensor
3. Spaakmagneet
4. Batterij
Kabelbinder (geen afb.)
Rubberen onderligstroken (geen afb.)
1.0 Montage:
Stuurmontuur zodanig op de gewenste plaats op het stuur monteren, dat de pijl op het montuur naar voren wijst.
Het stuurmontuur kan ook op een reeds bestaand montuur worden bevestigd. Hiervoor moet het bovendeel van
het stuurmontuur van het onderdeel worden getrokken (zie afbeelding A).
Voor eenvoudiger aftrekken van het bovendeel de zijkanten van het onderdeel voorzichtig wat omhoog drukken
(zie afbeelding B). Aansluitend beide delen 90° gedraaid weer in elkaar steken, totdat de knipsluiting
vergrendelt. Zoek vervolgens een passende O-ring uit en plaats deze aan een kant. Beschermfolie van de
onderkant van het stuurmontuur halen en het stuurmontuur op de gewenste plaats op het stuur (of op de reeds
gemonteerde houder) plaatsen en een beetje aandrukken. Met de O-ring (in de passende positie hangen)
bevestigen (afbeelding C). CM 209 op de houder schuiven, totdat hij duidelijk hoorbaar vastklikt. Om hem weer
van de houder te halen, dient u de CM 209 met een lichte druk in de richting van het zadel te trekken (zie
afbeelding D). Sensorkabel spiraalvormig om de rechter remtrekstang en de rechter voorvork naar beneden in
de richting van de wielnaaf wikkelen. Sensor met behulp van de kabelbinder aan de binnenzijde van de
voorvork bevestigen. Kabelbinder pas vaststrekken als de sensor en de spaakmagneet goed zijn uitgelijnd.
Magneet aan een spaak aan de rechterzijde monteren (zie afbeelding B). De magneet moet precies op een van
de twee groeven aan het bovenste resp. onderste uiteinde van de sensor wijzen. De afstand tussen de magneet
en de sensor mag 1 mm tot max. 3 mm bedragen. Vervolgens de kabelbinder vasttrekken. CM 209 in de
richting van de pijl op de houder schuiven, totdat hij vastklikt (zie afbeelding C). Om hem weer van de houder te
halen, dient u hem met een lichte druk in de richting van het zadel te trekken.
2.0 Inwerkingstelling
Plaatsen van de batterij:
3V-lithiumbatterij type CR 2032 met de pluspool naar boven plaatsen. Batterijvak met behulp van een munt
sluiten. De CM 209 schakelt over op een display test. Wanneer u drukt op een toets verschijnt op het display de
tijdaanduiding „24H“. Als het display geen of andere waarden zou moeten laten zien, dient u op de AC-knop
(aan de onderkant van de computer) te drukken (indien nodig meerdere keren). Door de linkerknop 5 seconden
lang ingedrukt houden, kan de instelmodus voortijdig worden verlaten. Om weer in de instelmodus te komen,
dient u in de modus snelheid/tijd de linkerknop opnieuw 5 seconden lang ingedrukt te houden (bijv. om reeds
opgeslagen waarden te wijzigen). Als in de instelmodus de rechterknop kort wordt ingedrukt, wordt het op dat
moment knipperende cijfer met 1 verhoogd. Als de knop ingedrukt blijft, wordt de waarde versneld verhoogd.
2.1 Kiezen tussen 24- of 12-uursweergave
Door de rechterknop in te drukken, kan er tussen een 12- en een 24-uursweergave worden gekozen. Door de
linkerknop in te drukken wordt de instelling opgeslagen. In het display verschijnt vervolgens de weergave „0:00“.
2.2 Instellen van de tijd
Door het indrukken van de rechterknop wordt de uurwaarde verhoogd. Met de linkerknop wordt de juiste
waarde opgeslagen. Tegelijkertijd wordt dan overgeschakeld naar de minutenwaarde. Deze waarde wordt
eveneens door het indrukken van de rechterknop verhoogd. Om de ingestelde tijd op te slaan, dient u op de
linkerknop te drukken. In het display verschijnt vervolgens het getal „2085“.
2.3 Instellen van de wielomtrekken
(Waardebereik: 0500 t/m 2999 mm): wielomtrek uit de tabel halen of zelf meten.
Meten van de wielomtrek:
Maak een markering op de voorband en op de grond (bijv. met krijt). Laat het wiel vanaf de grondmarkering
precies één rondgang maken en markeer vervolgens de bereikte plek op de grond (zie afbeelding 5). Meet
vervolgens de exacte wielomtrek tussen de beide markeringen op de grond (in mm) en stel deze als volgt in.
In het display verschijnt de basisinstelling „2085“ (mm). Het in te stellen (knipperende) cijfer kan met de
rechterknop worden veranderd. Door het indrukken van de linkerknop wordt dit cijfer opgeslagen, waarna wordt
overgeschakeld naar het volgende cijfer. Als alle 4 cijfers zijn opgeslagen, verschijnt „km/h” in het display.
2.4 Instellen van de maateenheid (kilometers of mijlen)
Door de rechterknop in te drukken, kan er tussen m/h en km/h worden gekozen. Met de linkerknop wordt de
gewenste waarde opgeslagen. Aansluitend verschijnt de weergave „TOT DST“ met het getal „00000“. Nu
kunnen de jaarkilometers als volgt worden ingesteld (als de waarde bijv. door het vervangen van de batterij
gewist is).
2.5 Instelling jaarkilometers
(waardebereik 00000 t/m 99999 kilometers resp. 61999 mijlen):
In het display staat de basisinstelling „00000“.
Het in te stellen (knipperende) cijfer kan met de rechterknop worden veranderd. Door de linkerknop in te
drukken wordt dit cijfer opgeslagen, waarna het volgende cijfer wordt geselecteerd. Als alle 5 cijfers zijn
opgeslagen, verschijnt in het display „ “ met het getal „00000“. Nu kan de onderhoudsinterval als volgt
worden ingesteld.
2.6 Instellen van het onderhoudsinterval
(waardebereik 00000 t/m 99999 kilometers resp. 61999 mijlen):
Hier kan er een onderhoudsinterval ingesteld worden, bijvoorbeeld na hoeveel afgelegde kilometers de remmen
bijgeregeld dienen te worden of dergelijke. Het onderhoudsinterval telt terug vanaf de ingestelde waarde. Als
het onderhoudsinterval bij nul aangekomen is, verschijnt op het display het onderhoudssymbool „ “.
Vervolgens kan er hier opnieuw een onderhoudsinterval ingevoerd worden. Op het display dooft dan het
onderhoudssymbool. In het display staat de basisinstelling „00000“. Het in te stellen (knipperende) cijfer kan
met de rechterknop worden veranderd. Door de linkerknop in te drukken wordt dit cijfer opgeslagen, waarna het
volgende cijfer wordt geselecteerd.
Einde van de instelmodus, de CM 209 is nu operationeel.
3.0 Algemeen
Als de CM 209 langer dan 5 minuten geen wielimpuls krijgt of als er binnen die tijd geen knop wordt ingedrukt,
schakelt het display in de stand-by-modus en geeft alleen nog de tijd weer. Door een knop in te drukken of door
de ontvangst van een wielimpuls schakelt de CM 209 automatisch weer in.
3.1 Instelling van de dagkilometers
Als in de modus DST de linkerknop 5 seconden lang wordt ingedrukt, knippert het eerste cijfer, waarna de
dagkilometers kunnen worden ingesteld (belangrijk bij bijv. invoer van een vast kilometeraantal). Voor instelling
zie 4.1 (DST). Als de dagkilometers werden ingesteld, verschijnt er na het 5 seconden ingedrukt houden van de
rechterknop (in de modus DST), maar alleen de daadwerkelijk gereden dagkilometers.
4.0 Vervangen van de batterij
De batterij van de CM 209 heeft een levensduur van circa 15 maands (bij een gemiddelde gebruiksduur van 2
uur per dag).
Opgelet: indien de CM 209 niet gebruikt wordt, mag de CM 209 niet op de stuurstanghouder blijven.
Wanneer "lo batt" verschijnt op het display, batterij van de CM 209 vervangen. Voor het vervangen van de oude
batterij moeten de actuele waarden van TOT DST en de ingestelde wielomtrekken worden genoteerd, zodat
deze bij een mogelijke storing tijdens de batterijverwisseling opnieuw ingesteld kunnen worden.
Let op: om de voorinstellingen en de opgeslagen waarden te behouden, mag het verwisselen van de batterijen
maximaal 15 seconden duren. De schroef op de achterzijde van de computer met behulp van een munt naar
links opendraaien. Oude batterij verwijderen en nieuwe 3V-lithiumbatterij type CR 2032 met de pluspool naar
boven plaatsen. Schroef weer vastdraaien.
Gooi de lege batterij niet weg met het huisvuil, maar lever deze in bij een batterij-inzamelingspunt.
5.0 Functies
De afzonderlijke functies kunnen met de linkerknop voorwaarts en met de rechterknop achterwaarts na elkaar
worden opgeroepen. Tijdens het rijden wordt bij alle functies tevens rechtsboven in het display de huidige
snelheid weergegeven. Alle functies (met uitzondering van de tijd) hebben een automatische start/stop tijdens het
rijden, d.w.z. de meting start bij de eerste wielomwenteling en eindigt 4 seconden na de laatste wielomwenteling.
In de tabel aan de ommezijde worden de afzonderlijke functies en hun betekenis uitgelegd.
¡Nuestra más cordial felicitación!
Con el CICLOMASTER CM 209 ha adquirido usted un ordenador electrónico de alta precisión para
bicicletas. Dispone de la más moderna electrónica, es absolutamente impermeable al agua y
convence por su larga duración funcional.
Por favor, lea con atención estas instrucciones de servicio en su integridad.
Contenido del embalaje (véase imagen 1):
1. CICLOMASTER CM 209
2. Portaguías con sensor de bicicleta
3. Imán de radio
4. Pila
Conector de cables (fig. ant.)
Cinta de goma para soporte (fig. ant.)
1.0 Montaje:
Ponga el portaguía en el punto deseado del guía, de modo que la flecha señale desde el soporte en el sentido
de la marcha. El portaguía se puede sujetar también sobre un premontaje. Para ello hay que extraer de la base
la pieza superior del portaguía (véase figura A). Para extraer más fácilmente la pieza superior, presione un poco
hacia arriba y con cuidado los laterales de la base (véase figura B)
A continuación vuelva a encajar ambas piezas dándoles un giro de 90° hasta que encastre el cierre de pestillo.
Busque la junta tórica apropiada y encájela en un lado. Retire la lámina protectora de la cara inferior del
portaguías y coloque éste en el punto deseado del guía (o en el premontaje) y apriételo un poco. Sujételo con la
junta tórica encajándola en la posición apropiada (figura C).
Desplace sobre el soporte el CM 209 hasta que encastre haciendo un ruido claramente perceptible. Para volver
a retirarlo, extraiga el CM 209 con una ligera presión en dirección hacia el sillín (véase figura D).
Enrolle el cable del sensor en forma espiral alrededor del tiro del freno y del larguero derecho de la horquilla en
sentido descendente hacia el cubo. Sujete el sensor con ayuda del conector de cables en el lado interior de la
horquilla. Apriete el conector de cables cuando se haya alineado correctamente el sensor y el imán de radio.
Monte los imanes en un radio por el lado derecho (ver fig. B). El imán debe apuntar exactamente hacia una de
las dos estrías situadas en el extremo superior o inferior del sensor. La distancia entre los imanes y el sensor
debe estar entre 1 y 3 mm como máximo. Apriete a continuación el conector de cables. Deslice el CM 209
sobre el soporte en el sentido de la flecha hasta que encastre (ver fig. C). Se puede extraer de nuevo con una
leve presión en dirección hacia el sillín.
2.0 Puesta en marcha
Inserción de la pila: Introduzca la pila de litio de 3V tipo CR 2032 con el polo positivo hacia arriba. Cierre el
compartimento de la pila utilizando una moneda. El CM 209 se encontrará entonces en modo de
funcionamiento. Pulsando un tecla en el visor aparecerá el indicador de la hora „24H“. Si no presenta ninguna
otra indicación este visor, pulse el botón AC situado en la base del ordenador (varias veces si es
preciso).Podemos salir anticipadamente del modo de configuración pulsando durante 5 segundos la tecla
izquierda. Para regresar al modo de configuración vuelva a pulsar durante 5 segundos la tecla izquierda desde
el modo velocidad/hora (p. ej. si queremos modificar valores ya memorizados). Si en modo de configuración
pulsamos brevemente la tecla derecha, el visor aumentará en una unidad la cifra que esté actualmente inter-
mitente. Si pulsamos de modo continuo, el visor aumentará las unidades con mayor rapidez.
2.1 Opción entre modo horario de 12 ó de 24 horas
Pulsando la tecla derecha se puede optar entre el modo horario de 12 ó de 24 horas. Pulsando la tecla
izquierda se memorizará la configuración. Aparecerá entonces en el visor la indicación „0:00“.
2.2 Configuración de la hora
Pulsando la tecla derecha se incrementará el número de horas y se memorizará con la tecla izquierda. Al
mismo tiempo se sobrepasan los minutos. Éstos se incrementan igualmente pulsando la tecla derecha. Para
memorizar la hora configurada, pulse la tecla izquierda. Se visualizará entonces en del visor aparecerá el
„2085“.
2.3 Configuración de las vueltas de la bicicleta
(Gama de valores: 0500 hasta 2999 mm): Tome de la tabla la circunferencia de la rueda o mídala
directamente.
Medición de la circunferencia de la rueda:
Haga una marca en la cubierta delantera y en el suelo al mismo tiempo (p. ej. con tiza). Desplácese en línea
recta una vuelta de la rueda y vuelva a marcar en el suelo donde caiga la marca de la cubierta (ver fig. 5). A
continuación mida la circunferencia de la rueda que será la distancia entre ambas marcas (en mm) y haga la
configuración del siguiente modo:
Vuelta de la bicicleta:
Aparecerá en el visor la configuración básica „2085“ (mm). La cifra a configurar (intermitente) se
puede variar con la tecla derecha. Pulsando la tecla izquierda se memorizará este cifra y se seleccionará la siguiente. Una vez
memorizadas las 4 cifras, aparecerá „km/h“.
2.4 Configuración de la unidad de medida (kilómetros o millas):
Pulsando la tecla derecha se puede optar entre m/h y km/h. Con la tecla izquierda se memoriza el valor
deseado.
A continuación aparecerá en del visor „TOT DST“ con el número „00000“. A continuación podrá configurar del
siguiente modo el kilometraje anual (si se ha borrado el valor p. ej. al cambiar la pila).
2.5 Configuración del kilometraje anual
(Gama de valores desde 00000 hasta 99999 kilómetros o 61999 millas):
En el visor aparece la configuración básica „00000“. La cifra a configurar (intermitente) se puede modificar con
la tecla derecha. Pulsando la tecla izquierda se memorizará esta cifra y se seleccionará la siguiente. Una vez
memorizadas las 5 cifras, aparecerá „ “ con el número „00000“. A continuación podrá configurar del
siguiente modo el intervalo de servicio.
2.6 Configuración del intervalo de servicio
(Gama de valores desde 00000 hasta 99999 kilómetros o 61999 millas):
Esta funcion servicio de intervalo indica (ex: cuantas vuetas as frenato durante la corrida). El programa
(countdown) puedes volvel atrás mas, cuando el zero indica al display „ “. Para inpessar un novo
programa „ “. primeiro borrar el simbolo no display.
En el visor aparece la configuración básica „00000“.
La cifra a configurar (intermitente) se puede modificar con la tecla derecha. Pulsando la tecla izquierda se
memorizará esta cifra y se seleccionará la siguiente.
Fin del modo de ajuste, el
CM 209 está listo para el servicio.
3.0 Generalidades
Si el CM 209 no recibe ningún impulso de la bicicleta durante más de 5 segundos o si no se pulsa ninguna
tecla, el visor pasará al modo de ahorro de energía e indicará únicamente la hora. Al pulsarse una tecla o al
recibirse un impulso de la bicicleta, volverá a activarse el CM 209 automáticamente.
3.1 Configuración del kilometraje diario
Si se pulsa la tecla izquierda durante 5 segundos en modo DST, parpadeará la primera cifra y podrá configurarse
el kilometraje diario (importante p. ej. al introducir un kilómetro de partida fijo). Para la configuración consulte
apartado 4.1 (DST). Al configurarse el kilometraje, pulsando durante 5 segundos la tecla derecha (en modo DST),
sino únicamente los kilómetros realmente recorridos en el día.
4.0 Cambio de la pila
La pila del CM 209 dura aprox. 15 meses (en una duración de uso de promedio de 2h/dia).
Nota: Si non usare del
CM 209, extraer del soporto de manillar.
Cuando el display aparece 'lo batt', a pila tien necesidad a cambio. Antes de cambiar la pila hay que anotar los
valores actuales de TOT DST y las vueltas configuradas, a fin de poder volver a configurarlos si es necesario
tras el cambio de la pila.
Atención: para que se mantengan las configuraciones previas y los valores memorizados, el cambio de la pila
no debe durar más de 15 segundos. Apriete hacia la izquierda el cierre roscado del reverso del ordenador con
ayuda de una moneda. Retire la pila vieja y ponga la nueva pila de litio de 3V tipo CR 2032 con el polo positivo
hacia arriba. Vuelva a cerrar la tapa roscada.
Por favor no tire las baterías a la basura casera, entreguelas para un reciclaje adecuado.
5.0 Funciones
Cada una de las funciones se pueden abrir con la tecla izquierda hacia delante y con la tecla derecha hacia
atrás. Funcionando en marcha, en todas las funciones se visualiza al mismo tiempo en la parte superior
derecha del visor la velocidad que se lleva en ese momento. Todas las funciones (salvo la hora) tienen un
inicio/parada automático al funcionar en marcha, es decir, que la medición se inicia en la primera vuelta de la
rueda y finaliza a los 4 segundos de la última vuelta.
En la tabla de la página adyacente se explica cada una de las funciones y su significado.
Congratulazioni
per aver scelto un ciclo computer elettronico di altissima qualità.
Il CICLOMASTER CM 209 dispone di un moderno circuito elettrico, é assolutamente impermeabile e
ha una lunga durata di vita.
Accessori (fig. 1)
1. CICLOMASTER CM 209
2. Supporto al manubrio
3. Magnete per i raggi del cerchione
4. Batteria
Fascette
Anelle/Rondelle
1.0 Montaggio
Il supporto del manubrio può anche essere fissato su un avancorpo. A tal fine, la parte superiore del supporto del
manubrio deve essere staccata dalla parte inferiore (vedi Figura A).
Per sfilare facilmente la parte superiore, esercitare con attenzione una leggera pressione verso l’alto sui lati della
parte inferiore (vedi Figura B).
Riunite poi le due parti ruotate di 90°, finché la chiusura non scatta in posizione.
Scegliete l’anello torico adatto ed agganciarlo su un lato. Togliete la lamina protettiva sulla parte inferiore del
supporto del manubrio e posizionate quest’ultimo nel punto desiderato sul manubrio (o sull’avancorpo), premendo
leggermente. Fissate con l’anello torico (agganciare nella posizione giusta) (Figura C).
Spingete il CM 209 sul supporto, finché non scatta in posizione emettendo un suono chiaramente percepibile.
Per toglierlo nuovamente, sfilate il CM 209 con una leggera pressione in direzione del sellino (vedi Figura D).
Poi arrotolate il cavo sensore intorno al filo del freno anteriore e alla forcella destra (fig. 2).
Usate le fascette di plastica per far aderire il filo alla forcella e posizionate il sensore all’interno (fig. 3).
Posizionate il magnete su un raggio verso la parte destra della ruota anteriore (fig. 4). Il magnete deve passare
direttamente fra le scanalature del sensore. La distanza fra il magnete e il sensore deve essere fra 1 e 3 mm.
Quando avete allineato il tutto, potete stringere il magnete, il sensore e il filo alla forcella.
2.0 Preparazione
Installazione della batteria:
Usate una moneta per aprire il tappo e installate una nuova batteria 3V-Lithium CR3032 con il polo positivo (+)
rivolto in alto. Chiudete il tappo, senza stringere eccessivamente.
Sul display apparire un test del display. La pressione un tasto dovrebbe ora aparire "24H". Se non appare nulla, o
appaiono scritte irregolari, premete il tasto AC sul retro del computer. Per tornare alla funzione di avviamento in
qualsiasi momento, premete il tasto di sinistra per 5 secondi. Usate questo sistema per cambiare qualsiasi
installazione. Dopo che sono stati eseguiti i cambiamenti, premete il tasto di sinistra per 5 secondi per tornare alle
funzioni operative.
2.1 Scelta fra 24- oppure 12-ore
Premendo il tasto di destra, potete scegliere fra l'indicazione in 24 oppure in 12 ore. Quando avete fatto la
selezione, premete il tasto sinistro. Il display mostrerà ora "0:00h".
2.2 Regolazione dell'orologio
Premendo il tasto di destra si avanza di un'ora per volta. (Tenendo il tasto di destra per oltre 2 secondi, l'ora
avanza rapidamente). Premete il tasto di sinistra per selezionare l'ora. Usate il tasto di destra per fare avanzare i
minuti e selezionate il numero con il tasto di sinistra. Il display dovrebbe mostrare ora "2085"
2.3 Selezione della circonferenza della ruota
(Fra 0500 e 2999 mm.). Potete selezionare la misura della ruota usando questa tabella, oppure misurando la
circonferenza.
Misurazione della circonferenza:
Fare un segno sulla ruota anteriore della bicicletta e sul pavimento. Fare procedere in linea retta la bicicletta
fintanto che la ruota non ha percorso un giro esatto, quindi fare un altro segno sul pavimento. Misurate allora la
distanza percorsa in millimetri (Fig. 5).
Selezionare la prima circonferenza:
Il display dovrebbe mostrare "2085". Usate il tasto di destra per cambiare la cifra lampeggiante e il tasto di
sinistra per memorizzare la zifra e selezionare la prossima zifra. Il display mostrerà ora "km/h".
2.4 Scelta fra miglia o kilometri
Premete il tasto di destra per cambiare da kilometri a miglia. Selezionate l'unità di misura con il tasto di sinistra.
Quando avete finito, vedrete "TOT DST" che mostra "00000". Ora potete inserire il chilometraggio.
2.5 Inserimento della distanza totale
(Campo: 00000 - 99999 Km o 61999 miglia)
Il display dovrebbe mostrare "00000". La prima cifra dovrebbe lampeggiare. Per cambiare questo numero
premete il tasto destro. Per selezionare il numero, premete il tasto sinistro. Seguite questa procedura fino a che
il numero totale di cinque cifre non é selezionato. Il display ora mostrerà " " che mostra "00000".
Ora potete inserire il intervallo de servizio.
2.6 Inserimento della intervallo de servizio
(Campo: 00000 - 99999 Km o 61999 miglia)
Con questo servizio de intervallo può programmar (ex: quante volte a frenato durante la corsa) con il programma
(countdown). Può tornar in dietro, però, quando il zero appare sul display " ".
Per un nuovo programma " " primo, deve far uscir il simbolo de lo display. Il display dovrebbe mostrare
"00000". La prima cifra dovrebbe lampeggiare. Per cambiare questo numero premete il tasto destro. Per selezionare
il numero, premete il tasto sinistro.
Fine del modo d'impostazione, il CM 209 e adesso è pronto per entrare in funzione.
3.0 Informazione generale
Quando il Vostro CM 209 non riceve alcun impulso per più di 5 minuti, e nessun tasto viene toccato in questo
periodo, il display "risparmia energia" e mantiene visibile solo l'orologio. Se la ruota torna in movimento, o un
tasto viene premuto, il computer riprende le funzioni normali.
Attenzione: Per una lunga durata della batteria, togliete il computer dal supporto se la bicicletta non viene utilizzata.
3.1 Selezione della distanza giornaliera
Premendo il tasto sinistro per 5 secondi nella funzione „DST“ potete pre-selezionare i kilometri per giorno
(importante se volete p.es. programmare un kilometro fisso di partenza. Programmazione vedi 4.1. DST). La prima
cifra lampeggerà e potete far avanzare il numero premendo il tasto destro e selezionarlo con il tasto sinistro. Se
sono stati programmati i kilometri per giorno, dovete premere il tasto destro per più di 5 secondi (nella funione
DST), per vedere la somma di kilometri realmente fatti.
4.0 Sostituzione della batteria del computer
La batteria del CM 209 dura circa 15 mesi (per un uso medio di 2 ora al giorno).
Avviso: Si non usare il
CM 209,togliere da supporto al manubrio.
Quando nel display appare il segnale "lo batt", la batteria deve essere cambiata. Prima di cambiare la batteria,
notatevi la TOT DST e la circonferenza della ruota. Se c'é un problema con il cambio della batteria, potere
reinserire i valori nuovamente.
Attenzione:
Il computer conserva i valori per soli 15 secondi senza la batteria.
Aprire il tappo in senso antiorario con l'aiuto di una moneta o di un cacciavite. Togliete la vecchia batteria e
installate la nuova 3 V-Lithium tipo CR2032 con il segno (+) rivolto verso l'alto. Rimettete il tappo.
Per favore non gettate la batteria usata fra la normale spazzatura.
5.0 Funzioni
Le funzioni possono essere cambiate con il tasto sinistro per scorrere in avanti e con il tasto destro per scorrere
all'indietro. Tutte le funzioni (eccetto l'orologio) partono e si fermano automaticamente. Il computer parte al primo
impulso e si ferma
4 secondi dopo l'ultimo giro della ruota.
Nella seguente tabella, sono spiegate tutte le funzioni e le loro caratteristiche.
Toutes nos félicitations !
En achetant le CICLOMASTER CM 209, vous vous équipez d'un compteur de vélo de la plus haute
précision. Il s'agit d'un modèle électronique de pointe, parfaitement étanche et qui vous convaincra
par sa longévité.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.
Contenu du kit (cf. illustration 1)
1. CICLOMASTER CM 209
2. Applique et capteur de roue
3. Aimant de rayon
4. Pile
Attache-câble (non illustré)
Bande de caoutchouc comme support (non illustrée)
1.0 Montage
Le support de cintre peut aussi s’installer sur la potence. Pour cela, il faut séparer la partie supérieure du support
de cintre de la partie inférieure (voir ill. A).
Pour pouvoir détacher facilement la partie supérieure, appuyer légèrement sur les côtés de la partie inférieure en
soulevant celle-ci (voir ill. B).
Assembler à nouveau les deux parties en les faisant pivoter de 90° jusqu’à ce que la fermeture à déclic
s’enclenche.
Choisir un anneau torique adapté et l’accrocher d’un côté. Retirer le film protecteur situé sous le support de
cintre, placer le support de cintre sur le cintre (ou sur la potence) à l’endroit souhaité et appuyer légèrement. Fixer
avec le joint torique (à accrocher dans la position adaptée) (ill. C).
A l'aide de l'attache-câble, installez le capteur sur la partie intérieure de la fourche (cf. illustration 3). Fixez
l'attache-câble lorsque le capteur et l'aimant du rayon sont correctement orientés.
Installez l'aimant sur un rayon du côté droit de la roue avant (cf. illustration 1). Positionnez le capteur et
l'aimant de telle manière que le fil indicateur du capteur soit aligné sur le centre de l'aimant. L'écart entre
l'aimant et le capteur doit être obligatoirement compris entre 1 et 3 mm. Fixez à présent l'attache-câble.
Introduire le CM 209 sur le support de manière à entendre le déclic. Pour le détacher, tirer le CM 209 dans le
sens de la selle en appuyant légèrement (voir ill. D).
2.0. Mise en service
Installation de la pile: placez la pile au lithium CR 2032 de 3 V avec le pôle positif vers le haut. Fermez le boîtier à
l'aide d'une pièce de monnaie.
Le CM 209 s'allume sur un écran test. En appuyant sur une touche, l'affichage de l'heure «24H» apparaît sur
l'écran. Si l'écran n'affiche rien ou autre chose que l'heure, pressez le bouton AC (plusieurs fois si nécessaire) sur
la partie inférieure du compteur. Vous pouvez déjà quitter le mode réglage en appuyant 5 secondes sur la touche
gauche. Pour revenir au mode réglage, appuyez de nouveau 5 secondes sur la touche gauche en mode
vitesse/heure (par exemple pour changer des valeurs déjà enregistrées).
Une légère pression de la touche droite en mode réglage augmente d'une unité le chiffre qui clignote. En cas de
pression prolongée, les unités défilent plus rapidement.
2.1 Choix entre l'affichage sur 24 heures et sur 12 heures
Vous pouvez choisir entre l'affichage sur 24 heures et sur 12 heures en appuyant sur la touche droite. Vous
mettez le réglage en mémoire en pressant la touche gauche. L'écran affiche maintenant «0:00» (l'heure).
2.2. Réglage de l'heure
Pressez la touche droite pour faire défiler les heures et sur la touche gauche pour mettre en mémoire. Cela
permet de passer aux minutes. Vous les faites également défiler en pressant la touche droite. Pour mettre en
mémoire l'heure sélectionnée, appuyez sur la touche gauche.
L'écran affiche maintenant le nombre «2085» en bas à droite (circonférence des roues).
2.3. Réglage de la circonférence des roues
(Plage de valeurs: 0500 à 2999 mm). Reprenez la valeur correspondante du tableau ou mesurez vous-même la
circonférence.
Mesure de la circonférence des roues
Faites une marque sur le pneu avant et sur le sol (à la craie, par exemple).Avancez exactement d'un tour de roue
et marquez l'endroit sur le sol (cf. illustration 5). Mesurez (en mm) la distance exacte entre les deux marques et
enregistrez le résultat au moyen de la méthode suivante.
Circonférence des roues
L'écran affiche «2085» (en mm) par défaut. Vous pouvez modifier le chiffre clignotant à l'aide de la touche droite.
En appuyant sur la touche gauche, vous mettez ce chiffre en mémoire et passez au suivant. Lorsque les 4
chiffres sont enregistrés «km/h» apparaissent sur l'écran.
2.4. Réglage de l'unité de mesure
(kilomètre ou mile). Vous pouvez choisir entre m/h et km/h en appuyant sur la touche droite. Vous mettez la valeur
choisie en mémoire à l'aide de la touche gauche. L'écran affiche ensuite les indications «TOT DST» et «00000»
en bas. Vous pouvez maintenant régler les kilomètres annuels (dans le cas, par exemple, où la valeur a été
effacée lors d'un remplacement de la pile).
2.5. Réglage des kilomètres annuels
(Plage de valeurs: 00000 à 99999 kilomètres ou 61999 miles)
L'écran affiche «00000» par défaut. Vous pouvez modifier le chiffre clignotant à l'aide de la touche droite. En
appuyant sur la touche gauche, vous mettez ce chiffre en mémoire et passez au suivant. Lorsque les 5 chiffres
sont enregistrés, l'écran affiche « » et «00000» en bas. Vous pouvez maintenant régler les intervalle de
service.
2.6 Réglage des intervalle de service
(Plage de valeurs: 00000 à 99999 kilomètres ou 61999 miles)
Ici, on peut mettre un intervalle de service (p.ex. après combien de kilomètrage parcouru les freins doivent être
examinés ou autre chose). La valeur mise sera recomptée (comme un countdown). Dès qu'on a zero, le symbol
pour l' intervalle de service brille sur l'écran « « Seulement si un nouveau intervalle de service est mis, le sym-
bol disparaît surle display. L'écran affiche «00000» par défaut. Vous pouvez modifier le chiffre clignotant à l'aide de
la touche droite. En appuyant sur la touche gauche, vous mettez ce chiffre en mémoire et passez au suivant.
Fin du mode de réglage, le CM 209 est maintenant prêt à fonctionner.
3.0 Généralités
Si le CM 209 ne reçoit aucun signal de la roue et si aucune touche n'est actionnée pendant plus de 5 minutes,
l'écran se met sur le mode d'économie de pile et n'affiche plus que l'heure. Le
CM 209 se remet automa-
tiquement en service en cas de pression d'une touche ou de réception d'un signal d'entrée.
3.1 Réglage de la distance parcourue
Maintenez la touche gauche enfoncée pendant 5 secondes en mode DST, le premier chiffre clignotera et vous
pourrez régler la distance parcourue (important, par exemple, pour entrer un kilométrage fixe de départ, cf. 4.1.
DST). Si, lorsque vous avez réglé la distance parcourue pour le vélo, vous maintenez la touche droite enfoncée
pendant 5 secondes en mode DST, l’écran la distance effectivement parcourue.
4.0 Remplacement de la pile
La longévité moyenne de la pile de CM 209 est 15 mois (utilisation quotidienne moyenne de deux heures par jour).
Remarque: Si le CM 209 n'emploi pas, détachez le CM 209 au support de manière.
Si "lo batt" apparaît dans le display, vous devez changer la pile dans le CM 209.Avant un remplacement de pile,
nous vous conseillons de noter les valeurs de TOT DST, les intervalles de services et les circonférences de roues
enregistrées afin que, le cas échéant, la réinitialisation soit simplifiée.
Attention! Pour conserver les réglages et les valeurs enregistrées, vous devez remplacer la pile en 15
secondes maximum. Au dos du compteur, tournez le couvercle du boîtier de la pile vers la gauche à l'aide d'une
pièce de monnaie. Enlevez l'ancienne pile et installez une nouvelle pile au lithium CR 2032 de 3 V avec le pôle
positif vers le haut. Replacez ensuite le couvercle du boîtier de la pile.
Veuillez ne pas jeter la pile usagée à la poubelle, mais affectez-la plutôt au recyclage.
5.0. Fonctions
Pour faire défiler vers l'avant et vers l'arrière les différentes fonctions, appuyez respectivement sur la touche
gauche et la touche droite. Pendant que vous roulez, quelle que soit la fonction sélectionnée, l'écran affiche
également la vitesse instantanée en haut à droite. Toutes les fonctions (à l'exception de l'heure) ont un Start/Stop
automatique pendant que vous roulez, c'est-à-dire que la mesure commence au démarrage et se termine 4
secondes après l'arrêt du vélo. Le tableau au verso présente les différentes fonctions et leur signification.
Congratulations
on your purchase of a CICLOMASTER bicycle computer, the finest in the world. The CICLOMASTER
CM 209 features modern electrical circuitry and is water-proof. If properly treated, you will have
many years of enjoyment with this computer.
Please read through these instructions carefully.
Accessories (fig. 1)
1. CICLOMASTER CM 209
2. Handlebar bracket w/wheel sensor
3. Spoke magnet
4. Battery
Cable ties (not shown)
O-Rings (not shown)
1.0 Mounting
The handlebar mounting can be installed on a stem. To do this the top section of the handlebar mounting must be
removed from the bottom section (see Figure A).
To make it easier to remove the top section carefully push the sides of the bottom section upwards slightly (see
Figure B).
Then turn both parts through 90° and assemble them again until the snap-on mounting engages.
Find the required O ring and attach it to one side. Remove the backing foil from the underside of the handlebar
mounting, place the handlebar mounting in the required position on the handlebar (or on the stem) and press it
down slightly. Secure it with the O ring (attach it in the appropriate position) (Figure C).
Using the cable ties, loosely attach the wheel sensor to the inside of the fork blade (fig. 3).
Fasten the spoke magnet to a spoke on the right side of the front wheel (fig. 4).The magnet must pass directly
between both grooves on the sensor. The distance between magnet and sensor must be between 1 mm and 3
mm. Tighten the cable ties.
Slide the CM 209 on to the mounting until it audibly engages. To remove it again, pull the CM 209 with gentle
pressure towards the saddle (see Figure D).
2.0 Preparation
Installation of battery: Use a coin to open battery cap and install the new 3 V-Lithium CR 3032 battery into
compartment with the (+) pole facing up. Close battery cap, being sure not to overtighten.
Display of CM 209 starts now a display test. Press one of the buttons, the display should show "24H". If no
display appears, or display appears irregular, press the “AC“ reset button on the back of the computer. To return
to the set-up mode at any time, press the left button for 5 seconds. Use this feature to change any settings when
needed. After changes are made, hold the left button for 5 seconds to return to operating mode.
2.1 Choosing 24- or 12-hour format
Pushing the right button you can select between 24- or 12-hour format. When you have made your selection,
push the left button. The display will show “0:00“.
2.2 Setting the clock
Pushing the right button advances the hour digits one at a time. (Holding right button for over 2 seconds will
rapidly advance hour digits). Push the left button to set the hour digits. Use the right button to advance minute
digits and set this number by pushing the left button. Do this again for the second minute digit.The display should
now show “2085“.
2.3 Setting the wheel circumference:
(Range: 0500-2999 mm).You can set the wheel size by using the chart, or measure the circumference yourself.
Measuring the circumference:
Put corresponding marks on the front tire of the bicycle and on the floor. In a straight line, roll the wheel forward
exactly one revolution and mark this spot on the floor. Using millimeters, measure the distance covered (fig. 5).
Setting circumference :
The display should show “2085“. Use the right button to change the blinking digit and the left button to set each
digit. (Holding right button for over 2 seconds will rapidly advance digits).
When all four digits are set, the display will show “km/h“.
2.4 Choosing miles or kilometers
Push the right button to change between kilometers (km/h) and miles (m/h). Select your unit of measure and push
the left button. Now display will show “TOT DST“ showing “00000“. Now you can reset any odometer reading.
2.5 Setting total distance
(Range: 00000 - 99999 km or 61999 miles)
The display should read “00000“.
The first digit should be blinking. To change this number, push the right button. To set a number press the left
button. Follow this procedure until the desired odometer reading is set. When all 5 digits are set, the display will
show “ “ showing “00000“. Now you can set the service interval.
2.6 Setting service interval
(Range: 00000 – 99999 km or 61999 miles)
Here you can set a service interval. It counts down from the set value back to zero and when reaching “0“, the
symbol for the service interval “ “ is shown in the display.
Only when a new service interval is set, the symbol disappears from the display.
The display should read “00000“. The first digit should be blinking. To change this number, push the right button.
To set a number press the left button. Follow this procedure until the desired service interval is set.
After this, the CM 209 is ready for use.
3.0 General information
When your CM 209 receives no wheel impulses for longer than 5 minutes, and no buttons are pushed during this
time, the display changes to an “energy save“ mode. During this mode, only the time is displayed. If the wheel
turns or a button is pushed, the computer will resume normal functions.
3.1 Setting the trip distance
By pushing the left button for 5 seconds, while in the distance mode, you can pre-set the distance for a a daily
ride. The first digit will blink and you can advance this number by pushing the right button up, or set it by pushing
the left button. If you have pre-set a distance, pushing the right button 5 seconds will show you the actual distance
ridden. If you have not pre-set a ride distance, pushing the right button for 5 seconds will display total distance.
4.0 Changing the battery
The battery in the CM 209 lasts normally up to 15 months (with average using 2h/day).
Note: while not using, remove the CM209 from the handlebar bracket.
When display shows "lo batt", please change the battery of the CM 209.
Before changing the battery, make a note of your TOT DST, service interval and circumference values. If there is a
problem with the battery replacement, you can input these values later.
Attention: The computer will only save stored values for 15 seconds without a battery.
Remove the battery by turning the battery cap counterclockwise. Use a flathead screwdriver or coin to do this.
Remove old battery and install a new 3 V-Lithium battery type CR-2032 with the (+) side up (facing outward).
Replace the battery cap.
Please do not throw away battery in your normal garbage.
5.0 Functions
The functions can be changed with the left button to move forward and the right button to go backwards. All of
the functions (except clock) start and stop automatically. The computer starts with the first rotation of the wheel,
and stops 4 seconds after the last rotation.
In the following table, all of the functions and their meanings are explained.
BEDIENUNGSANLEITUNG
ISTRUZIONI D’USOMODE D’EMPLOIOPERATING INSTRUCTIONS
D GB F I
USA
3
4
INSTRUCCIONES
E
BEDIENINGSHANDLEIDING
NL
Herzlichen Glückwunsch!
Mit dem CICLOMASTER CM 209 haben Sie einen elektronischen Fahrradcomputer von höchster
Präzision erworben. Er verfügt über modernste Elektronik, ist absolut wasserdicht und überzeugt
durch eine lange Lebensdauer.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch.
Verpackungsinhalt (siehe Bild 1):
1. CICLOMASTER CM 209
2. Lenkerhalter mit Radsensor
3. Speichenmagnet
4. Batterie
Kabelbinder (o. Abb.)
O-Ringe (o. Abb.)
1.0 Montage:
Lenkerhalter so auf die gewünschte Stelle am Lenker setzen, dass der Pfeil auf dem Halter in Fahrtrichtung
zeigt.
Der Lenkerhalter kann auch auf einem Vorbau befestigt werden. Dazu muss das Oberteil des Lenkerhalters vom
Unterteil abgezogen werden (siehe Bild A).
Für ein leichteres Abziehen des Oberteils die Seiten des Unterteils vorsichtig etwas nach oben drücken (siehe
Bild B)
Anschließend beide Teile um 90° gedreht wieder zusammenstecken, bis der Schnappverschluss einrastet.
Passenden O-Ring aussuchen und auf einer Seite einhängen. Schutzfolie auf der Unterseite des Lenkerhalters
abziehen und Lenkerhalter auf die gewünschte Stelle am Lenker (oder am Vorbau) setzen und etwas
andrücken. Mit dem O-Ring (in der passenden Position einhängen) befestigen (Bild C).
Sensor mit Hilfe der Kabelbinder an der Gabelinnenseite befestigen (s. Bild 3). Kabelbinder erst dann
festziehen, wenn Sensor und Speichenmagnet korrekt ausgerichtet sind.
Magneten an einer Speiche auf der rechten Seite montieren (s. Bild 4). Der Magnet muss genau auf eine der
beiden Rillen am oberen bzw. unteren Ende des Sensors zeigen. Der Abstand zwischen dem Magneten und
dem Sensor darf 1mm bis max. 3mm betragen. Jetzt Kabelbinder festziehen.
CM 209 auf den Halter schieben, bis er deutlich hörbar einrastet. Um ihn wieder abzunehmen, den CM 209 mit
leichtem Druck in Richtung Sattel abziehen (siehe Bild D).
2.0 Inbetriebnahme
Einlegen der Batterie: 3V-Lithium Batterie Typ CR 2032 mit dem Pluspol nach oben einlegen. Batteriefach mit
Hilfe einer Münze schließen.
Der CM 209 schaltet nun in einen Display-Test. Durch Drücken einer Taste erscheint im Display die Anzeige
"24H". Sollte das Display keine oder andere Anzeigen bringen, AC-Knopf (auf der Unterseite des Computers)
drücken (ggf. mehrmals). Der Einstellmodus kann durch 5 Sekunden langes Drücken der linken Taste vorzeitig
verlassen werden. Um wieder in den Einstellmodus zu kommen, im Modus Geschwindigkeit/Uhrzeit linke Taste
erneut 5 Sekunden lang drücken (z.B. zur Änderung bereits gespeicherter Werte).
Wird im Einstellmodus die rechte Taste kurz gedrückt, zählt die Anzeige der gerade blinkenden Ziffer um eins
hoch. Bei dauerhaftem Druck zählt die Anzeige schneller.
2.1 Wählen zwischen 24- oder 12-Stundenanzeige
Durch Drücken der rechten Taste kann zwischen 12- und 24-Stundenanzeige gewählt werden. Durch Drücken
der linken Taste wird die Einstellung gespeichert.
2.2 Einstellen der Uhrzeit
Durch Drücken der rechten Taste werden die Stunden hochgezählt und mit der linken Taste gespeichert.
Gleichzeitig wird auf die 10er-Stelle der Minuten übergegangen. Diese werden ebenfalls durch Drücken der
rechten Taste hochgezählt und mit der linken Taste gespeichert. Jetzt kann mit der rechten Taste die 1er-Stelle
der Minuten eingestellt werden. Um die eingestellte Uhrzeit zu speichern, linke Taste drücken. Im Display
erscheint jetzt die Zahl „2085“.
2.3 Einstellen des Radumfanges
(Wertebereich: 0000 bis 2999 mm): Radumfang der Tabelle entnehmen oder selber messen.
Messen des Radumfanges:
Markierung am Vorderreifen und auf dem Boden machen (z.B. mit Kreide). Genau eine Reifenumdrehung
geradeaus fahren und Stelle am Boden markieren (s. Bild 5). Jetzt exakten Radumfang zwischen den beiden
Markierungen am Boden abmessen (in mm) und einstellen wie folgt:
Radumfang einstellen:
Im Display erscheint die Grundeinstellung „2085“ (mm). Die einzustellende (blinkende) Ziffer kann mit der
rechten Taste verändert werden. Durch Drücken der linken Taste wird diese Ziffer gespeichert und die nächste
Ziffer ausgewählt.
Sind alle 4 Ziffern gespeichert, erscheint jetzt im Display die Anzeige „km/h“.
2.4 Einstellen der Maßeinheit (Kilometer oder Meilen)
Durch Drücken der rechten Taste kann zwischen m/h und km/h gewählt werden. Mit der linken Taste wird der
gewünschte Wert gespeichert.Anschließend erscheint im Display die Anzeige „TOT DST“ mit der Zahl „00000“.
Jetzt können – wie folgt – die Jahreskilometer eingestellt werden (wenn der Wert z.B. durch einen Batterie-
wechsel gelöscht wurde).
2.5 Einstellung Jahreskilometer
(Wertebereich 00000 bis 99999 Kilometer bzw. 61999 Meilen):
Im Display steht die Grundeinstellung „00000“. Die einzustellende (blinkende) Ziffer kann mit der rechten Taste
verändert werden. Durch Drücken der linken Taste wird diese Ziffer gespeichert und die nächste Ziffer
ausgewählt.
Sind alle 5 Ziffern gespeichert, erscheint im Display die Anzeige „ “ mit der Zahl „00000“.
Jetzt kann- wie folgt – das Service-Intervall eingestellt werden.
2.6 Einstellung Service-Intervall
(Wertebereich 00000 bis 99999 Kilometer bzw. 61999 Meilen):
Hier kann ein Service-Intervall eingestellt werden (z.B. nach wie viel gefahrenen Kilometern die Bremsen
überprüft werden sollten oder ähnliches). Der eingestellte Wert wird (wie ein Countdown) zurückgezählt, wenn
Null erreicht ist, erscheint im Display das Symbol für das Service-Intervall „ “ Erst wenn ein neues
Service-Intervall eingestellt wurde, verschwindet das Symbol im Display. Im Display steht die Grundeinstellung
„00000“. Die einzustellende (blinkende) Ziffer kann mit der rechten Taste verändert werden. Durch Drücken der
linken Taste wird diese Ziffer gespeichert und die nächste Ziffer ausgewählt usw.
Damit sind die Grundeinstellungen abgeschlossen, der CM 209 ist jetzt betriebsbereit.
3.0 Allgemeines:
Wenn der CM 209 länger als 5 Minuten keinen Radimpuls erhält oder keine Taste gedrückt wird, schaltet das
Display in einen Stromsparmodus und zeigt nur noch die Uhrzeit an. Bei Tastendruck bzw. Empfang eines
Radimpulses schaltet sich der CM 209 automatisch wieder an.
3.1 Einstellung der Tageskilometer
Wird im Modus DST die linke Taste 5 Sekunden lang gedrückt, blinkt die erste Ziffer und die Tageskilometer
können eingestellt werden (wichtig z.B. bei Eingabe eines fixen Startkilometers). Einstellung siehe 5.1 (DST).
Wurden die Tageskilometer eingestellt, erscheinen bei 5 Sekunden langem Drücken der rechten Taste (im
Modus DST) die tatsächlich gefahrenen Tageskilometer.
4.0 Wechseln der Batterie:
Die Batterie im CM 209 hält ca. 15 Monate (bei einer durchschnittlichen Nutzung von 2 h/Tag).
Wichtig: bei Nichtnutzung den
CM 209 vom Lenkerhalter nehmen, da sich die Batterielebenszeit sonst stark
verkürzt.
Wenn die Anzeige "lo batt" im Display erscheint,muss die Batterie im
CM 209 gewechselt werden.
Achtung: Damit die Voreinstellungen und die gespeicherten Werte erhalten bleiben, darf der Batteriewechsel
nur 15 Sekunden dauern. Schraubverschluss auf der Rückseite des Computers mit Hilfe einer Münze nach
links aufdrehen. Alte Batterie entfernen und neue 3V-Lithium-Batterie Typ CR 2032 mit dem Pluspol nach oben
einlegen. Schraubverschluss wieder zudrehen.
Bitte die entleerte Batterie nicht in den Hausmüll werfen, sondern fachgerecht entsorgen.
5.0 Funktionen:
Die einzelnen Funktionen können mit der linken Taste vorwärts und mit der rechten Taste rückwärts nachein-
ander aufgerufen werden. Im Fahrbetrieb wird bei allen Funktionen gleichzeitig rechts oben im Display die
Momentangeschwindigkeit angezeigt. Alle Funktionen (ausgenommen Uhrzeit) haben einen automatischen Start/
Stop im Fahrbetrieb, d.h. die Messung startet bei der ersten Radumdrehung und endet 4 Sek. nach der letzten
Radumdrehung. In der umseitigen Tabelle sind die einzelnen Funktionen und ihre Bedeutung erklärt.
Reifengröße Umfang
40-559 26 x 1,5 2026 mm
44-559 26 x 1,6 2051 mm
47-559 26 x 1,75 2070 mm
50-559 26 x 1,9 2026 mm
54-559 26 x 2,00 2089 mm
57-559 26 x 2,125 2114 mm
Reifengröße Umfang
37-590 26 x 1 3/8 2105 mm
32-620 27 x 1 1/4 2199 mm
40-622 28 x 1,5 2224 mm
47-622 28 x 1,75 2268 mm
40-635 28 x 1 1/2 2265 mm
Reifengröße Umfang
37-622 28 x 1 3/8 2205 mm
20-622 700 x 20C 2114 mm
32-622 700 x 32C 2174 mm
28-622 700 x 28C 2149 mm
25-622 700 x 25C 2146 mm
23-622 700 x 23C 2133 mm
Wheel size Circumference
40-559 26 x 1,5 2026 mm
44-559 26 x 1,6 2051 mm
47-559 26 x 1,75 2070 mm
50-559 26 x 1,9 2026 mm
54-559 26 x 2,00 2089 mm
57-559 26 x 2,125 2114 mm
Wheel size Circumference
37-590 26 x 1 3/8 2105 mm
32-620 27 x 1 1/4 2199 mm
40-622 28 x 1,5 2224 mm
47-622 28 x 1,75 2268 mm
40-635 28 x 1 1/2 2265 mm
Wheel size Circumference
37-622 28 x 1 3/8 2205 mm
20-622 700 x 20C 2114 mm
32-622 700 x 32C 2174 mm
28-622 700 x 28C 2149 mm
25-622 700 x 25C 2146 mm
23-622 700 x 23C 2133 mm
Taille des pneus Circomférence
40-559 26 x 1,5 2026 mm
44-559 26 x 1,6 2051 mm
47-559 26 x 1,75 2070 mm
50-559 26 x 1,9 2026 mm
54-559 26 x 2,00 2089 mm
57-559 26 x 2,125 2114 mm
Taille des pneus Circomférence
37-590 26 x 1 3/8 2105 mm
32-620 27 x 1 1/4 2199 mm
40-622 28 x 1,5 2224 mm
47-622 28 x 1,75 2268 mm
40-635 28 x 1 1/2 2265 mm
Taille des pneus Circomférence
37-622 28 x 1 3/8 2205 mm
20-622 700 x 20C 2114 mm
32-622 700 x 32C 2174 mm
28-622 700 x 28C 2149 mm
25-622 700 x 25C 2146 mm
23-622 700 x 23C 2133 mm
Misura della ruota
Circonferenca
40-559 26 x 1,5 2026 mm
44-559 26 x 1,6 2051 mm
47-559 26 x 1,75 2070 mm
50-559 26 x 1,9 2026 mm
54-559 26 x 2,00 2089 mm
57-559 26 x 2,125 2114 mm
Misura della ruota
Circonferenca
37-590 26 x 1 3/8 2105 mm
32-620 27 x 1 1/4 2199 mm
40-622 28 x 1,5 2224 mm
47-622 28 x 1,75 2268 mm
40-635 28 x 1 1/2 2265 mm
Misura della ruota
Circonferenca
37-622 28 x 1 3/8 2205 mm
20-622 700 x 20C 2114 mm
32-622 700 x 32C 2174 mm
28-622 700 x 28C 2149 mm
25-622 700 x 25C 2146 mm
23-622 700 x 23C 2133 mm
Tamaño de la cubierta Circunferencia
40-559 26 x 1,5 2026 mm
44-559 26 x 1,6 2051 mm
47-559 26 x 1,75 2070 mm
50-559 26 x 1,9 2026 mm
54-559 26 x 2,00 2089 mm
57-559 26 x 2,125 2114 mm
Tamaño de la cubierta Circunferencia
37-590 26 x 1 3/8 2105 mm
32-620 27 x 1 1/4 2199 mm
40-622 28 x 1,5 2224 mm
47-622 28 x 1,75 2268 mm
40-635 28 x 1 1/2 2265 mm
Tamaño de la cubierta Circunferencia
37-622 28 x 1 3/8 2205 mm
20-622 700 x 20C 2114 mm
32-622 700 x 32C 2174 mm
28-622 700 x 28C 2149 mm
25-622 700 x 25C 2146 mm
23-622 700 x 23C 2133 mm
Wielformat versus wielomtrek
40-559 26 x 1,5 2026 mm
44-559 26 x 1,6 2051 mm
47-559 26 x 1,75 2070 mm
50-559 26 x 1,9 2026 mm
54-559 26 x 2,00 2089 mm
57-559 26 x 2,125 2114 mm
Wielformat versus wielomtrek
37-590 26 x 1 3/8 2105 mm
32-620 27 x 1 1/4 2199 mm
40-622 28 x 1,5 2224 mm
47-622 28 x 1,75 2268 mm
40-635 28 x 1 1/2 2265 mm
Wielformat versus wielomtrek
37-622 28 x 1 3/8 2205 mm
20-622 700 x 20C 2114 mm
32-622 700 x 32C 2174 mm
28-622 700 x 28C 2149 mm
25-622 700 x 25C 2146 mm
23-622 700 x 23C 2133 mm
1
1
3
max. 3 mm
4
2
R
U
5
2
CM 209-11/2005 17.11.2005 13:07 Uhr Seite 1
Download manual in English (PDF, 0.2 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the CicloSport CicloMaster CM 209 Cycling Computer by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the CicloSport CicloMaster CM 209 Cycling Computer?
Yes No
100%
0%
1 vote

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the CicloSport CicloMaster CM 209 Cycling Computer. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

Frank 30-07-2023
The memory magnet has been lost. Can you reorder it?

reply | This was helpful (0) (Translated by Google)

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your CicloSport CicloMaster CM 209 Cycling Computer. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact CicloSport. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your CicloSport CicloMaster CM 209 Cycling Computer in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand CicloSport
Model CicloMaster CM 209
Category Cycling Computers
File type PDF
File size 0.2 MB

All manuals for CicloSport Cycling Computers
More manuals of Cycling Computers

Frequently Asked Questions about CicloSport CicloMaster CM 209 Cycling Computer

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Why do I need to enter the size of my wheel? Verified

To calculate the traveled distance, the cycling computer uses the number of revolutions. The number of revolutions multiplied by the size of the wheel equals the traveled distance.

This was helpful (4165) Read more

How many miles is one kilometer? Verified

One kilometer equals 0,621 mile. Ten kilometers makes 6,21 miles. One mile equals 1,609 kilometer. Ten miles makes 16,09 kilometers.

This was helpful (714) Read more

A battery in my device is oxidized, can I still safely use it? Verified

Ja, the device can still be safely used. Firstly, remove the oxidizd battery. Never use bare hands to do this. Then clean the battery compartment with a cotton swab dipped in vinegar or lemon juice. Let it dry and insert new batteries.

This was helpful (714) Read more
Manual CicloSport CicloMaster CM 209 Cycling Computer

Related products

Related categories