Manual Zoofari IAN 278651 Cat Tree

Need a manual for your Zoofari IAN 278651 Cat Tree? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 2 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

CAT SCRATCHING POST
CAT SCRATCHING POST
Instructions for use
RAAPIMISPUU
Käyttöohje
KLÖSPELARE
Bruksanvisning
DRAPAK DLA KOTA
Instrukcja obsługi
MEDŽIO FORMOS DRASKYKLE
Naudojimo instrukcija
KRATZBAUM
Gebrauchsanleitung
IAN 278651
IAN 278651
Congratulations!
With your purchase you have decided on a high-quality
product. Get to know the product before you start to use it.
Carefully read the following operating instruc-
tions.
Use the product only as described and only for the given
areas of application. Keep these instructions safe.
When passing the product on to a third party, always make
sure that the documentation is included.
Contents
1 x Instructions for use
1 x Cat Scratching Post (1)
1 x Bottom surface (2)
1 x Screw (3)
1 x Allen key
Use according to guidelines
This item functions as an indoor scratching post for cats.
Safety Instructions
Danger of Injury
Please take note of the installation location! Install on firm,
level ground only, away from any stairs.
Do not place any dangerous objects such as candles on
or near the item.
Keep the item out of reach of children.
Regularly check the item for wear and tear. Regularly
check that all bolted connections are firmly secured!
The item must only be used if it is in perfect condition!
Set-up
Assemble the item in accordance with Figure A.
Care and storage
Always store the article in a clean, dry place at room
temperature. Never clean the article using aggressive
cleaning materials, only vacuum.
Disposal
Dispose of the article and the packaging materials in accor-
dance with current local regulations. Packaging materials
such as foil bags are not suitable to be given to children.
Keep the packaging materials out of the reach of children.
3-year warranty
The product was produced with great care and under con-
stant supervision. You receive a three-year warranty for this
product from the date of purchase. Please retain your receipt.
The warranty applies only to material and workmanship and
does not apply to misuse or improper handling.
Your statutory rights, especially the warranty rights, are not
affected by this warranty.
With regard to complaints, please contact the following
service hotline or contact us by e-mail. Our service emplo-
yees will advise as to the subsequent procedure as quickly
as possible. We will be personally available to discuss the
situation with you.
Any repairs under the warranty, statutory guarantees or
through goodwill do not extend the warranty period.
This also applies to replaced and repaired parts.
Repairs after the warranty are subject to a charge.
IAN: 278651
Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720
(£ 0.10/Min.)
E-Mail: deltaspor[email protected]
You can also find spare parts for your product at:
www.delta-sport.com, category Service - Lidl Spare Parts Service
GBGB
Onnittelumme!
Olet hankkinut itsellesi korkealaatuisen tuotteen. Tutustu
tuotteeseen ennen ensimmäistä käyttöä.
Lue käyttöohje huolellisesti läpi.
Käytä tuotetta vain ohjeissa kuvatulla tavalla ja mainitussa
tarkoituksessa. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta
varten. Jos annat tuotteen eteenpäin, liitä käyttöohje tuotteen
mukaan.
Pakkaus sisältää
1 x Käyttöohje
1 x Raapimispuu
(1)
1 x Pohja (2)
1 x Ruuvi (3)
1 x Kuusiokoloavain
Määräystenmukainen käyttö
Tuote on tarkoitettu kissojen raapimispuuksi sisätiloihin.
Turvallisuusohjeet
Loukkaantumisvaara
Huomioi asetuspaikka! Aseta vain tasaiselle ja kiinteälle l
attialle, ei portaiden läheisyyteen.
Älä aseta mitään vaarallisia esineitä kuten esim. kynttilöitä
tuotteen päälle tai sen läheisyyteen.
Pidä lapset tuotteen ulottumattomissa.
Tarkista tuote säännöllisesti kulumien varalta.
Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuviliitokset on kiristetty
kunnolla! Tuotetta saa käyttää vain moitteettomassa
kunnossa!
Kokoaminen
Kokoa tuote kuvan A osoittamalla tavalla.
Hoito, säilytys
Säilytä tuote aina kuivana ja puhtaana huonelämpötilassa.
Älä puhdista tuotetta koskaan voimakkailla hoitoaineilla,
ainoastaan imuroi se.
Hävittämistä koskevat ohjeet
Hävitä tuote ja pakkausmateriaalit paikallisten määräysten
mukaisesti. Pakkausmateriaalit, kuten esim. muovipussit,
eivät kuulu lasten käsiin. Säilytä pakkausmateriaalia lasten
ulottumattomissa.
3 vuoden takuu
Tämä tuote on valmistettu erityistä tarkkuutta noudattaen ja
jatkuvan tarkastuksen alaisena. Tälle tuotteelle saat kolmen
vuoden takuun ostopäivästä lähtien. Säilytä kassakuitti
huolellisesti.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheitä
ja raukeaa, jos tuotetta käytetään vääränlaisesti tai ei
määräysten mukaisesti. Tämä takuu ei rajoita laissa määrätty-
jä oikeuksiasi, erikoisesti koskien takuu- ja reklamointioikeuk-
sia.
Mahdollisissa reklamaatiotapauksissa ota meihin yhteyttä
soittamalla allaolevaan asiakaspalvelunumeroon tai lähet-
tämällä viesti sähköpostitse. Asiakaspalvelijamme sopivat
kanssasi tarvittavista toimenpiteistä mitä pikimmin.
Palvelemme sinua joka tapauksessa henkilökohtaisesti.
Mahdolliset korjaukset, jotka on suoritettu tämän takuun,
laillisen reklamointioikeuden tai harkintaoikeuden perusteella
eivät pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja
korjattuja osia. Takuuajan päätyttyä suoritetut korjaukset ovat
maksullisia.
IAN: 278651
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: deltasport@lidl.fi
Varaosia tuotteeseesi löydät myös osoitteesta:
www.delta-sport.com, välilehdestä Palvelu - Lidl varaosapalvelu
FIFI
DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • D-22397 Hamburg
Version: 01/2017
Delta-Sport-Nr.: KB-2359
A
Grattis!
Med ditt köp har du bestämt dig för en högvärdig produkt.
Lär känna produkten innan första användningen.
För detta ändamål bör du noga läsa igenom efter-
följande bruksanvisning.
Använd produkten endast i överensstämmelse med beskrivni-
ngen och endast för nämnda användningsändamål.
Förvara denna manual väl. Om du ger produkten vidare
glöm inte att samtidigt överlämna alla handlingar.
Leveransomfattning
1 x Bruksanvisning
1 x Klöspelare (1)
1 x Underrede (2)
1 x Skruv (3)
1 x Insexnyckel
Ändamålsenlig användning
Denna artikel används som klösträd för katter inomhus.
Säkerhetsanvisningar
Risk för personskador
Beakta installationsplatsen! Får endast placeras på jämna,
fasta golv och inte i närheten av trappor.
Placera inga farliga föremål som t.ex. stearinljus på eller i
närheten av artikeln.
Håll barn borta från artikeln.
Kontrollera artikeln regelbundet med avseende på slitage.
Kontrollera regelbundet om alla skruvkopplingar sitter
ordentligt fast! Artikeln får endast användas i felfritt skick!
Montering
Montera artikeln i enlighet med bild A.
Vård, förvaring
Förvara alltid produkten torrt och rent i rumstemperatur.
Artikeln får inte rengöras med starka rengöringsmedel,
endast dammsugas.
Anvisningar för avfallshantering
Sopsortera produkten och förpackningsmaterialet enligt
lokala föreskrifter. Förpackningsmaterial såsom plastpåsar
ska inte hanteras av barn. Förvara förpackningsmaterialet
utom räckhåll för barn.
SE
Download manual in English (PDF, 0.8 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Zoofari IAN 278651 Cat Tree by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Zoofari IAN 278651 Cat Tree?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Zoofari IAN 278651 Cat Tree. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Zoofari IAN 278651 Cat Tree. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Zoofari. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Zoofari IAN 278651 Cat Tree in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Zoofari
Model IAN 278651
Category Cat Trees
File type PDF
File size 0.8 MB

All manuals for Zoofari Cat Trees
More manuals of Cat Trees

Frequently Asked Questions about Zoofari IAN 278651 Cat Tree

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

I have a cat tree. Do I still need to clip my cat's nails? Verified

If the cat remains inside, it is possible that apart from using the cat tree, clipping its nails is. A cat that is allowed outside needs its nails, for example as a defense mechanism.

This was helpful (44) Read more

What is the best place for a cat tree? Verified

Although the best placement depends on many factors, in general a good place for a cat tree is near a window. This allows the cat to sunbathe and be entertained by looking outside. Also, don’t place the cat tree too close to the litter box.

This was helpful (9) Read more
Manual Zoofari IAN 278651 Cat Tree

Related products

Related categories