Manual Princess 152009 Bread Maker

Need a manual for your Princess 152009 Bread Maker? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 2 frequently asked questions, 1 comment and has 4 votes with an average product rating of 75/100. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

Opmerking: De korstkleur kan niet worden ingesteld in de volgende
bakmodi: dough / jam / cake / sandwich / bake / knead / yogurt.
Druk herhaaldelijk op de kleurknop (14) om de korstkleur in te stellen.
Elke keer dat u op de knop drukt, hoort u een piepje.
Opmerking: ook als u de laatste stand hebt bereikt, kunt u nog een
andere stand selecteren. Druk op de kleurknop (14) om terug te gaan
naar de eerste stand.
De grootte van het brood instellen
De grootte van het brood kan worden ingesteld met de grammenknop
(15). De grootte-indicatie (23) geeft het aantal grammen aan: 1.5LB/2.0LB
(680 g/900 g)
Opmerking: de grootte kan alleen worden ingesteld in de volgende
bakmodi: Basic, French, Whole wheat, Sweet, Sandwich, Gluten free.
Druk herhaaldelijk op de grammenknop (15) om de grootte van het
brood in te stellen. Elke keer dat u op de knop drukt, hoort u een piepje.
Opmerking: ook als u de laatste stand hebt bereikt, kunt u nog een
andere stand selecteren. Druk op de grammenknop (15) om terug te gaan
naar de eerste stand.
Het bakproces uitstellen
Het apparaat is uitgerust met een uitstelfunctie (max. 13 uur), waarmee
de tijd kan worden geprogrammeerd voordat het bakproces wordt gestart.
Het bakproces kan worden uitgesteld met de knop TIME + (16) en de
knop TIME - (17). De baktijdindicatie (21) geeft de baktijd aan.
Lees het volgende voordat u verdergaat:
Stel het bakproces niet uit voor recepten met bederfelijke ingrediënten
(eieren, kaas, verse melk enz.).
Opmerking: het bakproces kan alleen worden uitgesteld in de volgende
bakmodi: Basic, French, Whole wheat, Quick, Sweet, Dough, Cake,
Sandwich, Bake, Gluten free.
Druk op de knop TIME + (16) om de tijd met tien minuten te verlengen.
Houd de knop ingedrukt om de tijd sneller te laten oplopen.
Druk op de knop TIME - (17) om de tijd met tien minuten te verkorten.
Houd de knop ingedrukt om de tijd sneller te laten oplopen.
Voorbeeld:
Het is nu 19.30 uur.
Het brood moet 8.00 uur klaar zijn.
Het verschil tussen de eindtijd en de huidige tijd is 12,5 uur.
Druk op de knop TIME + (16) of de knop TIME - (17) tot de
baktijdindicatie (21) '12:30' aangeeft.
Het bakproces starten en stoppen
Om het bakproces te starten en te stoppen, gebruikt u de Start/Stop-knop
(12).
Als het bakproces is ingesteld, drukt u op de Start/Stop-knop (12) om
het proces te starten. Het aan/uit-lampje (18) gaat branden.
Als u het proces wilt stoppen, drukt u tijdens het bakproces op de Start/
Stop-knop (12) tot u een piepje hoort. Het aan/uit-lampje (18) gaat uit.
Tips voor gebruik
Lees het volgende voordat u verdergaat:
Haal voordat u het apparaat monteert of demonteert de stekker uit het
stopcontact en
wacht tot het apparaat is afgekoeld.
Laat de broodpan afkoelen voordat u het brood eruit haalt.
Monteer de kneder (8) op de spoel (24) onder in de broodpan (6).
Doe de ingrediënten in de vereiste volgorde in de broodpan (6). Gebruik
indien nodig de maatbeker (10) of de maatlepel (11) om de ingrediënten
toe te voegen.
Open het deksel (2) met de handgreep van het deksel (3).
Monteer de broodpan (6) onder in het bakgedeelte (5). Vergrendel de
broodpan (6) door deze rechtsom te draaien.
Sluit het deksel (5) met de handgreep van het deksel (3).
Doe de stekker in het stopcontact. U hoort een piepje. Het display (19)
wordt ingeschakeld. De bakmodusindicatie (20) geeft '1' weer. De
baktijdindicatie (21) geeft '3:00' weer. De korstkleurindicatie (22) geeft
'medium' weer. De grootte-indicatie (23) geeft '2.0LB' (900 g) weer.
Stel de bakmodus in met de menuknop (13).
Stel de korstkleur in met de kleurknop (14).
U kunt het bakproces uitstellen met de knop TIME + (16) en de knop
TIME - (17).
Druk op de Start/Stop-knop (12) om het proces te starten. Het aan/uit-
lampje (18) gaat branden. Op het display (19) wordt tijdens het proces
afgeteld.
Kijk regelmatig door het kijkvenster (4) om te controleren of de inhoud
gebakken wordt en te voorkomen dat deze te donker wordt.
Opmerking: in de volgende bakmodi hoort u piepjes tijdens het
bakproces, zodat u weet wanneer u ingrediënten kunt toevoegen: Basic,
French, Whole wheat, Cake, Sandwich, Gluten free.
Opmerking: tijdens het bakproces kan er via het deksel stoom
ontsnappen. Dit is normaal.
Als het proces is voltooid, hoort u tien piepjes.
Het apparaat houdt de inhoud maximaal 60 minuten warm.
U hoort een piepje dat het eind van het proces aangeeft.
Het aan/uit-lampje (18) gaat uit.
Opmerking: het voedsel wordt in de volgende bakmodi niet
warmgehouden: Dough, Jam, Knead, Yogurt. Als het proces is voltooid,
hoort u een piepje. Het aan/uit-lampje (18) gaat uit.
Lees het volgende voordat u verdergaat:
Gebruik ovenwanten wanneer u de broodpan uit het bakgedeelte
verwijdert en het brood uit de broodpan haalt. De broodpan en het brood
worden erg heet tijdens gebruik.
Ontgrendel de broodpan (6) door deze linksom te draaien. Gebruik de
handgreep van de broodpan (7) om de broodpan (6) uit het bakgedeelte
(5) te verwijderen.
Haal het brood uit de broodpan (6). Gebruik indien nodig een rubberen
of plastic spatel.
Opmerking: als de kneder in de broodpan achterblijft, vult u de
broodpan met heet water om de kneder te verwijderen. Gebruik geen
scherpe of metalen voorwerpen om de kneder te verwijderen.
Als de kneder in het brood blijft zitten, gebruikt u de haak (11) om de
kneder te verwijderen. Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen
om de kneder te verwijderen.
Verwijder de stekker uit het stopcontact. Het display (19) wordt
uitgeschakeld.
Laat het apparaat volledig afkoelen.
Algemene tips
Zorg ervoor dat de ingrediënten van goede kwaliteit en op
kamertemperatuur zijn.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
Als het bakgedeelte nog warm is, laat u dit volledig afkoelen voordat u
het gebruikt.
Doe de ingrediënten in de vereiste volgorde in de broodpan:
Doe de vloeibare ingrediënten in de broodpan.
Doe een kleine hoeveelheid meel in de broodpan.
Doe de vaste ingrediënten in de broodpan.
Doe de rest van het meel in de broodpan. Zorg ervoor dat het meel
alle vaste ingrediënten bedekt.
Maak aan één kant een klein kuiltje in het meel. Strooi de gist of het
bakpoeder in het kuiltje.
Zorg ervoor dat de gist of het bakpoeder niet in contact komt met het
zout of de vloeibare ingrediënten.
Gebruik bij voorkeur broodbakmeel. Als u zwaar meel gebruikt
(tarwemeel, roggemeel, maïsmeel enz.), zal het brood minder goed
rijzen dan als u licht meel gebruikt. Gebruik de juiste hoeveelheid meel.
Gebruik indien nodig een keukenweegschaal om de hoeveelheid meel
af te wegen.
Gebruik de juiste hoeveelheid gist. Gebruik gedroogde instant gist in
plaats van bakpoeder. Als u verse gist gebruikt, gebruikt u drie keer
zoveel gist als wanneer u gedroogde gist gebruikt en lost u de gist op in
een kleine hoeveelheid lauw water. Zorg ervoor dat de gist niet in
contact komt met water, melk, zout of suiker.
Gebruik lauw water. Gebruik indien mogelijk kraanwater. Als u eieren
gebruikt, breekt u deze en voegt u ze toe aan het water.
Als u melk gebruikt, gebruik dan verse melk of melkpoeder. Als u
melkpoeder gebruikt, voegt u de vereiste hoeveelheid water toe aan het
melkpoeder. Als u water aan de verse melk wilt toevoegen, moet de
totale hoeveelheid melk en water gelijk zijn aan de vereiste hoeveelheid
voor het recept.
Als u suiker gebruikt, gebruik dan bij voorkeur witte suiker, bruine suiker
of honing. Gebruik geen geraffineerde suiker of suikerklontjes.
Als u zout gebruikt, zal de gist beter rijzen en zit er meer smaak aan het
brood.
Als u boter of olie gebruikt, wordt het brood zachter en zit er meer
smaak aan het brood. Als u boter gebruikt, snijdt u dit in kleine klontjes
of laat u het zacht worden.
Houd het deksel tijdens het bakproces gesloten.
Gebruik ovenwanten wanneer het bakproces is voltooid en u de
broodpan uit het bakgedeelte verwijdert en het brood uit de broodpan
haalt.
Laat het brood afkoelen voordat u het gaat snijden. Als u het brood wilt
eten als het nog warm is, wordt het aanbevolen om het brood in
sneetjes van 2,5 cm dik te snijden.
Gebruik een getand mes of een elektrisch mes om het brood te snijden.
Bewaar het brood in een luchtdicht afgesloten trommel om het zo lang
mogelijk vers te houden (ongeveer 2 dagen). Als er ei in zit, moet het
brood dezelfde dag nog worden geconsumeerd. Als er geen boter of olie
in zit, moet het brood dezelfde dag nog worden geconsumeerd. Bewaar
het brood niet in de koelkast.
Als u het brood in de vriezer wilt bewaren, doet u dat in een
diepvrieszak.
Geheugenfunctie
Het apparaat is uitgerust met een geheugenfunctie. Als de
stroomtoevoer wordt onderbroken, wordt het bakproces na tien minuten
automatisch hervat. Hiervoor hoeft u niet op de Start/Stop-knop te
drukken (12).
Lees het volgende voordat u verdergaat:
Als de stroomtoevoer langer dan tien minuten onderbroken is, werkt de
geheugenfunctie niet. Verwijder de oude ingrediënten uit de broodpan
(6). (Gebruik de oude ingrediënten niet in een ander gerecht!) Doe
nieuwe ingrediënten in de broodpan (6). Start het apparaat opnieuw. Als
het deeg nog niet bezig is met rijzen op het moment dat de
stroomtoevoer wordt onderbroken, kunt u op de Start/Stop-knop (12)
drukken om het programma opnieuw vanaf het begin te starten.
Foutmeldingen
Als op het display 'HHH' wordt weergegeven nadat u op de Start/Stop-
knop (12) hebt gedrukt, is de temperatuur in het bakgedeelte te hoog.
Het apparaat werkt pas nadat het is afgekoeld. Open het deksel en laat
het apparaat tien tot twintig minuten afkoelen.
Als op het display (19) 'EEE' wordt weergegeven nadat u op de Start/
Stop-knop (12) hebt gedrukt, is de temperatuursensor losgekoppeld.
Laat de temperatuursensor controleren door een erkende reparateur.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging altijd de stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat volledig afkoelen.
Reinig de buitenkant met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve
of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of een schuurspons; dit
beschadigt het apparaat. Niet onderdompelen in water of andere
vloeistoffen.
Maak de buitenkant van het apparaat goed droog met een schone,
droge doek.
Maak het deksel en het bakgedeelte schoon met een zachte, vochtige
doek. Maak het deksel en het bakgedeelte goed droog met een schone,
droge doek.
Maak de broodpan schoon in water met een beetje afwasmiddel. Maak
de broodpan goed droog met een schone, droge doek.
Als de kneder verstopt zit, maakt u deze schoon met een houten of
plastic tandenstoker. Maak de kneder schoon in water met een beetje
afwasmiddel. Maak de kneder goed droog met een schone, droge doek.
Gebruik geen scherpe voorwerpen om het apparaat schoon te maken.
Gebruik geen ovenreinigers om de binnenkant van het apparaat schoon
te maken.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.princesshome.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les consignes de sécurité, le
fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Branchez l'appareil sur une prise électrique
munie d'une connexion à la terre (pour les
appareils de catégorie I).
Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
Pour prévenir des incendies ou des chocs
électriques, n'exposez pas cet appareil à la
pluie ou à l'humidité.
La surface peut devenir chaude à l'usage.
Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment:
Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
travail.
Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
Environnements de type chambre d’hôtes.
Fermes.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Panneau de commande
2. Couvercle
3. Poignée de couvercle
4. Fenêtre de visualisation
5. Compartiment de cuisson
6. Moule à pain
7. Poignée de moule à pain
8. Pagaie de pétrissage
9. Verre doseur
10. Cuillère de mesure
11. Crochet
Panneau de commande
12. Bouton marche/arrêt
13. Bouton «Menu» (Menu)
14. Bouton de couleur
15. Bouton de taille du pain
16. Bouton + Minuterie
17. Bouton - Minuterie
18. Indicateur marche/arrêt
19. Écran
20. Indicateur de mode de cuisson
21. Indicateur de temps de cuisson
22. Indicateur de couleur de cuisson
23. Indicateur de taille du pain
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Branchez le cordon d’alimentation à la prise.(Remarque: Veillez à ce
que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
local avant de connecter l'appareil.Tension220V-240V50Hz).
Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
Régler le mode de cuisson suivant: BASIC. (BASE)
Lancer le mode de cuisson. L'appareil commence à chauffer.
Au bout de 10 minutes, débrancher la fiche secteur de la prise murale,
et laisser l'appareil entièrement refroidir.
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette
odeur est seulement temporaire et disparaît rapidement.
UTILISATION
Réglage du mode de cuisson
Le mode de cuisson peut être réglé à l'aide du bouton de menu (13).
L'indicateur de mode de cuisson (20) indique le mode de cuisson.
Se reporter au tableau ci-dessous pour paramétrer le bon mode de
cuisson.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton menu (13) pour régler le mode de
cuisson. L'appareil émet un bip chaque fois que vous appuyez sur le
bouton.
Remarque: Une fois le dernier réglage atteint, il est toujours possible de
le réajuster. Appuyer sur le bouton menu (13) pour revenir au premier
réglage..
Mode de
cuisson
Nom Application
1 BASIC (DE
BASE)
Pain blanc et pain mixte principalement à base
de farine de blé ou de farine de seigle. Le pain
a une texture compacte. Employer de la levure
normale pour le mode de cuisson.
2 FRENCH
(FRANÇAIS
)
Pain léger à base de farine fine. Le pain est
habituellement moelleux et croustillant. Ce
mode de cuisson ne convient pas pour des
recettes à base de beurre, margarine ou lait.
3 WHOLE
WHEAT
(PAIN
COMPLET)
Pain lourd avec des farines complètes, qui
prend plus de temps à pétrir et à lever. Le pain
a une texture compacte.
4 QUICK
(RAPIDE)
Pétrissage, levée et cuisson du pain plus rapide
qu'en mode de cuisson «BASIC». Le pain est
habituellement petit, à la texture dense. Utiliser
de la levure chimique au lieu de levure de
boulanger.
5 SWEET
(BRIOCHE)
Pains avec additifs sucrés (sucre, chocolat,
fruits secs ou jus de fruits). Le pain a une
consistance aérée et une texture légère.
6 ULTRA-
FAST-I
(ULTRA
RAPIDE I)
Pétrissage, levée et cuisson d'un pain (700gr)
en un temps record. Le pain est généralement
plus petit et plus brut qu'en mode de cuisson
«QUICK» (RAPIDE). Employer de la levure à
levée rapide pour le mode de cuisson.
7 ULTRA-
FAST-II
(ULTRA
RAPIDE I)
Pétrissage, levée et cuisson d'un pain (900gr)
en un temps record. Le pain est généralement
plus petit et plus brut qu'en mode de cuisson
«QUICK» (RAPIDE). Employer de la levure à
levée rapide pour le mode de cuisson.
8 DOUGH
(PÂTE)
Pétrissage et levée, sans cuisson. Préparation
de petits pains, pizza, pain vapeur, etc.
9 JAM
(CONFITU
RE)
Préparation de confiture et de marmelade.
10 CAKE
(GÂTEAU)
Pétrissage, levée et cuisson de gâteaux. Utiliser
de la levure chimique au lieu de levure de
boulanger.
11 SANDWIC
H
Pétrissage, levée et cuisson de sandwiches. Le
pain a une consistance aérée et une croûte
fine.
12 BAKE
(CUISSON)
Cuisson supplémentaire de pain trop léger ou
pas assez cuit, sans pétrissage ni levée.
13 GLUTEN
FREE*
(SANS
GLUTEN)
La pâte sans gluten est habituellement plus
humide que de la pâte normale. Ne pas trop
mélanger ou ne pas trop pétrir de la pâte sans
gluten. La pâte sans gluten ne doit lever qu'une
seule fois et nécessite un temps de cuisson
plus long que la pâte normale. Ajouter des
ingrédients supplémentaires aux ingrédients de
base dès le début du processus de cuisson.
14 KNEAD
(PÉTRISSA
GE)
Pétrissage, sans levée ni cuisson.
15 YOGURT
(YAOURT)
Levée, sans pétrissage ni cuisson. Durées
disponibles: 6 heures ou 8 heures. Appuyer sur
le bouton TIME + (16) ou sur le bouton TIME -
(17) pour sélectionner la durée. Appuyer sur le
bouton START/ STOP (12) pour régler la durée.
* Un régime sans gluten est recommandé pour les personnes souffrant de
maladie cœliaque (entéropathie au gluten) et d'allergie au blé. Le régime
sans gluten ne contient aucun ingrédient dérivé de céréales contenant du
gluten (blé, seigle, orge, etc.). Le régime sans gluten est également
totalement exempt de gluten en tant qu'additif alimentaire sous forme
d'arôme, d'agent stabilisant ou d'épaississant. Certains régimes sans
gluten excluent même l'avoine.
Réglage de la couleur de la croûte
La couleur de cuisson peut être réglée à l'aide du bouton de couleur (14).
L'indicateur de couleur de cuisson (22) indique la couleur de la croûte:
light / medium / dark (claire / moyenne / foncée).
Remarque: Impossible de régler la couleur de la croûte dans les modes
de cuisson suivants: dough / jam / cake / sandwich / bake / knead /
yogurt.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton couleur (14) pour régler la couleur
de la croûte. L'appareil émet un bip chaque fois que vous appuyez sur le
bouton.
Remarque: Une fois le dernier réglage atteint, il est toujours possible de
le réajuster. Appuyer sur le bouton de couleur (14) pour revenir au
premier réglage.
Réglage de la taille du pain
La taille du pain peut être réglée à l'aide du bouton de taille du pain (15).
L'indicateur de taille du pain (23) indique la taille du pain: 1.5LB (700gr) /
2.0LB (900gr).
Remarque: La taille du pain ne peut être réglée que dans les modes de
cuisson suivants: Basic, French, Whole wheat, Sweet, Sandwich, Gluten
free.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton de taille du pain (15) pour régler la
taille du pain. L'appareil émet un bip chaque fois que vous appuyez sur
le bouton.
Remarque: Une fois le dernier réglage atteint, il est toujours possible de
le réajuster. Appuyer sur le bouton de taille du pain (15) pour revenir au
premier réglage.
Report du processus de cuisson
L'appareil dispose d'une fonction de démarrage différé (max. 13 heures)
qui permet de programmer la durée avant le début du processus de
cuisson.
Le processus de cuisson peut être différé à l'aide du bouton + de la
minuterie (16) et du bouton - de la minuterie - (17). L'indicateur de temps
de cuisson (21) indique le temps de cuisson.
Avant de commencer, veuillez faire attention à ce qui suit:
Ne pas différer le processus de cuisson pour des recettes à base
d'ingrédients périssables (œufs, fromages, lait frais, etc.)
Remarque: Le processus de cuisson ne peut être différé que pour les
modes de cuisson suivants: Basic, French, Whole wheat, Quick, Sweet,
Dough, Cake, Sandwich, Bake, Gluten free.
Appuyer sur le bouton + de la minuterie (16) pour prolonger la durée de
10 minutes. Maintenir le bouton appuyé pour accélérer le processus.
Appuyer sur le bouton - de la minuterie (17) pour raccourcir la durée de
10 minutes. Maintenir le bouton appuyé pour accélérer le processus.
Exemple:
Il est actuellement 19h30.
La fin différée est programmée pour 8 heures.
12h30 séparent la fin différée programmée et l'heure du moment.
Appuyer sur le bouton + de la minuterie (16) ou sur le bouton - de la
minuterie (17) jusqu'à ce que l'indicateur de temps de cuisson (21)
affiche «12h30».
Démarrage et arrêt du processus de cuisson
Le bouton marche/arrêt (12) sert à lancer et à arrêter le processus de
cuisson.
Si le processus de cuisson est réglé, appuyer sur le bouton marche/arrêt
(12) pour lancer le processus. L’indicateur marche/arrêt (18) s’allume.
Si le processus de cuisson est en cours, appuyer sur le bouton marche/
arrêt (12) jusqu'à entendre un bip pour arrêter le processus. L’indicateur
marche/arrêt (18) s’éteint.
Conseils d'utilisation
Avant de commencer, veuillez faire attention à ce qui suit:
Avant tout montage ou démontage, débrancher la fiche secteur de la
prise murale et
attendre que l'appareil ait refroidi.
Laisser refroidir le moule à pain avant de retirer le pain.
Monter la pagaie de pétrissage (8) sur l'axe (24) dans le fond du moule
à pain (6).
Mettre les ingrédients dans le moule à pain (6) dans l'ordre requis. Si
nécessaire, ajouter les ingrédients à l'aide du verre doseur (10) ou de la
cuillère de mesure (11).
Ouvrir le couvercle (2) à l'aide de la poignée (3).
Monter le moule à pain (6) dans le fond du compartiment de cuisson (5).
Verrouiller le moule à pain (6) en le tournant dans le sens horaire.
Ouvrir le couvercle (5) à l'aide de la poignée (3).
Brancher la fiche secteur dans la prise murale. L'appareil émet un bip.
L’écran (19) s’allume. L'indicateur de mode de cuisson (20) affiche
«1». L'indicateur de temps de cuisson (21) affiche «3h00».
L'indicateur de couleur de cuisson (22) affiche «moyenne». L'indicateur
de taille du pain (23) affiche «2.0LB».
Régler le mode de cuisson à l'aide de la touche menu (13).
Appuyer sur le bouton couleur (14) pour régler la couleur de la croûte.
Le processus de cuisson peut être différé à l'aide du bouton + de la
minuterie (16) et du bouton - de la minuterie - (17) si nécessaire.
Appuyer sur le bouton marche/arrêt (12) pour lancer le processus.
L’indicateur marche/arrêt (18) s’allume. L'écran (19) affiche le compte à
rebours pendant le processus.
Vérifier régulièrement par la fenêtre de visualisation (4) si les aliments
sont cuits et s'ils ne brûlent pas.
Remarque: Dans les modes de cuisson suivants, des bips sonores
retentissent pendant la cuisson pour vous demander d'ajouter des
ingrédients: de base, français, pain complet, gâteau, sandwich, sans
gluten.
Remarque: De la vapeur peut s'échapper du couvercle durant le
processus de cuisson. Ceci est normal.
Une fois le processus terminé, l'appareil émet dix bips pour indiquer la
fin du processus.
L'appareil tiendra les aliments au chaud durant au maximum 60 minutes.
L'appareil émet un bip pour indiquer la fin du processus.
L’indicateur marche/arrêt (18) s’éteint.
Remarque: L'appareil ne tiendra pas les aliments au chaud dans les
modes de cuisson suivants: Dough, Jam, Knead, Yogurt. Une fois le
processus terminé, l'appareil émet un bip pour indiquer la fin du
processus. L’indicateur marche/arrêt (18) s’éteint.
Avant de commencer, veuillez faire attention à ce qui suit:
Utiliser des gants de cuisine pour retirer le moule à pain du
compartiment de cuisson et le pain du moule à pain. Le moule à pain et
le pain deviennent très chauds pendant l'utilisation.
Déverrouiller le moule à pain (6) en le tournant dans le sens antihoraire.
Utiliser la poignée de moule à pain (7) pour retirer le moule à pain (6) du
compartiment de cuisson (5).
Retirer le pain du moule à pain (6). Si nécessaire, utiliser une spatule en
caoutchouc ou en plastique.
Remarque: Si la pagaie de pétrissage reste dans le moule à pain,
remplir le moule à pain d'eau chaude pour la retirer. Ne pas utiliser
d'objets tranchants ou métalliques pour retirer la pagaie de
pétrissage.
Si la pagaie de pétrissage reste dans le moule à pain, utiliser le
crochet (11) pour la retirer. Ne pas utiliser d'objets tranchants ou
métalliques pour retirer la pagaie de pétrissage.
Débranchez la fiche secteur de la prise murale. L'écran (19) s'éteint.
Laisser l'appareil refroidir complètement.
Conseils généraux
Veiller à ce que les ingrédients soient de bonne qualité et à température
ambiante.
Poser l'appareil sur une surface stable et plane.
Si le compartiment de cuisson est toujours chaud, le laisser entièrement
refroidir avant de l'utiliser.
Mettre les ingrédients dans le moule à pain dans l'ordre requis.
Verser les ingrédients liquides dans le moule à pain.
Verser une petite quantité de farine dans le moule à pain.
Mettre les ingrédients solides dans le moule à pain.
Mettre le reste de la farine dans le moule à pain. Veiller à ce que tous
les ingrédients solides soient couverts de farine.
Faire une légère entaille d'un côté de la farine. Verser la levure de
boulanger ou la levure chimique dans l'entaille.
Veiller à ce que la levure de boulanger ou la levure alsacienne n'entre
pas en contact avec du sel ou les ingrédients liquides.
Utiliser de préférence de la farine à pain. Si vous utilisez de la farine
plus épaisse (farine de blé, farine de seigle, farine de maïs, etc.), le pain
montera moins que si vous utilisez de la farine légère. Utiliser la bonne
quantité de farine. Se servir si nécessaire d'une balance de cuisine.
Utiliser la bonne quantité de levure de boulanger. Utiliser de la levure de
boulanger active sèche plutôt que de la levure chimique. Si vous avez
de la levure de boulanger fraîche, utilisez-en trois fois plus que de la
levure de boulanger active sèche et dissolvez-la dans un petit peu d'eau
tiède. Veiller à ce que la levure de boulanger n'entre pas en contact
avec de l'eau, du lait, du sel ou du sucre.
Utiliser de l'eau tiède. Si possible, de l'eau du robinet. Si vous utilisez
des œufs, les casser et les ajouter à l'eau.
Si vous prenez du lait, prendre du lait frais ou du lait en poudre. Si vous
utilisez du lait en poudre, y ajouter la quantité nécessaire d'eau. Si vous
voulez ajouter de l'eau ou du lait frais, la quantité totale de lait et d'eau
doit correspondre à la quantité nécessaire pour la recette.
Si vous utilisez des sucres, privilégier le sucre blanc, la cassonade ou le
miel. N'utilisez pas de sucre raffiné ou en morceaux.
Si vous utilisez du sel, la levure sera plus efficace, et le pain sera plus
savoureux.
Si vous utilisez du beurre ou de l'huile, le pain devient plus tendre et
plus savoureux. Si vous utilisez du beurre, le découper en morceaux
pour le ramollir.
Le couvercle doit rester fermé durant le processus de cuisson.
Une fois la cuisson terminée, se servir des gants de cuisine pour retirer
le moule à pain du compartiment de cuisson et le pain du moule à pain.
Laisser refroidir le pain avant de le découper en tranches. Si vous
voulez le manger le pain encore tiède, il est recommandé de le couper
en tranches de 2,5 cm.
Servez-vous d'un couteau dentelé ou d'un couteau électrique pour
couper le pain en tranches.
Conserver le pain dans une boîte hermétique pour qu'il puisse rester
frais le plus longtemps possible (2 jours environ). Si le pain contient de
l'œuf, il doit être consommé le jour même. Si le pain ne contient ni du
beurre ni de huile, il doit être consommé le jour même. Ne pas
conserver le pain au réfrigérateur.
Si vous voulez conserver le pain au congélateur, le mettre dans un
sachet de congélation.
Fonction mémoire
L'appareil est pourvu d'une fonction mémoire. En cas de coupure de
courant, le processus de cuisson se poursuit automatiquement au bout
de 10 minutes, même sans appuyer sur le bouton marche/arrêt (12).
Avant de commencer, veuillez faire attention à ce qui suit:
Si la coupure de courant dure plus de 10 minutes, la fonction mémoire
ne fonctionnera pas. Retirer les anciens ingrédients du moule à pain (6).
(Ne pas les réutiliser pour préparer autre chose!) Mettre de nouveaux
ingrédients dans le moule à pain (6). Remettre en marche l'appareil. Si
la pâte n'était pas encore en train de lever au moment de la coupure de
courant, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt (12) pour
poursuivre le programme depuis le début.
Messages d'erreur
Si l'écran affiche «HHH» après avoir appuyé sur le bouton marche/
arrêt (12), la température dans le compartiment de cuisson est encore
trop élevée. L'appareil ne fonctionnera pas tant que l'unité n'aura pas
refroidi. Ouvrir le couvercle, et laisser l'appareil refroidir durant 10 à 20
minutes.
Si l'écran (19) affiche «EEE» après avoir appuyé sur le bouton marche/
arrêt (12), la sonde de température est déconnectée. Faire vérifier la
sonde de température par un réparateur agréé.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez toujours l’appareil et laissez-le refroidir complètement avant
de le nettoyer.
Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de
nettoyant fort ou abrasif, de tampon à récurer ou de paille de fer, qui
pourraient endommager l'appareil. N'immergez pas l'appareil dans l'eau
ou dans un autre liquide.
Sécher soigneusement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon propre et
sec.
Nettoyer le couvercle et le compartiment de cuisson avec un chiffon
humide et doux. Sécher soigneusement le couvercle et le compartiment
de cuisson avec un chiffon propre et sec.
Nettoyer le moule à pain avec de l'eau savonneuse. Sécher
soigneusement le moule à pain avec un chiffon propre et sec.
Si la pagaie de pétrissage est obstruée, la nettoyer à l'aide d'un cure-
dent en bois ou en plastique. Nettoyer la pagaie de pétrissage avec de
l'eau savonneuse. Sécher soigneusement la pagaie de pétrissage avec
un chiffon propre et sec.
Ne pas utiliser d'objets pointus pour nettoyer l'appareil.
Ne pas utiliser de détergents pour four pour nettoyer l'intérieur de
l'appareil.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.princesshome.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Dieses Gerät darf nur mit einer geerdeten
Steckdose (für Klasse I Geräte) verbunden
werden.
Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag
setzen Sie das Gerät nicht Regen oder
Feuchtigkeit aus.
Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
werden.
Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:
In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Bedienfeld
2. Deckel
3. Deckelgriff
4. Sichtfenster
Download manual in English (PDF, 0.9 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Princess 152009 Bread Maker by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Princess 152009 Bread Maker?
Yes No
75%
25%
4 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Princess 152009 Bread Maker. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

Emanuela 28-12-2020
Hi, I bought the princess 152009 bread machine, I wanted to know where I can find the doses for making the different weights of the bread (680gr / 910gr).

reply | This was helpful (5) (Translated by Google)

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Princess 152009 Bread Maker. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Princess. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Princess 152009 Bread Maker in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Princess
Model 152009
Category Bread Makers
File type PDF
File size 0.9 MB

All manuals for Princess Bread Makers
More manuals of Bread Makers

Frequently Asked Questions about Princess 152009 Bread Maker

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Can I clean the baking tin of my bread maker with a scourer? Verified

No. Most bread makers have a baking tin with a non-stick layer that can be damaged by using a scourer or abrasive cleaner. Only use the soft side of a scourer or a wet wipe.

This was helpful (636) Read more

Why do I need to remove the tray before adding ingredients? Verified

This is to prevent ingredients from falling on a heating element. They might burn and cause smoke.

This was helpful (528) Read more
Manual Princess 152009 Bread Maker

Related products

Related categories