Manual Yoer BM01 Bread Maker

Need a manual for your Yoer BM01 Bread Maker? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 2 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

POLSKI
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad
bezpieczeństwa w tym następujących:
1. Przed przystąpieniem do użytkowania dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj
ją na przyszłość.
2. Upewnij się, że napięcie w gniazdku elektrycznym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce
znamionowej.
3. By zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym, bądź zranieniu nie zanurzaj
przewodu, wtyczki lub urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
4. Odłącz urządzenie od gniazdka w przypadku, gdy nie jest używane, podczas montażu i
demontażu części lub przed przystąpieniem do czyszczenia.
5. Podczas korzystania z urządzenia, nadzoruj jego pracę. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
6. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj kabla, wtyczki, ani
obudowy urządzenia w wodzie, ani innych cieczach.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez autoryzowany serwis,
aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
8. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu, blatu lub dotykał gorących
powierzchni.
9. Urządzenie nie powinno być obsługiwane za pomocą zewnętrznego regulatora czasowego lub
odrębnego systemu zdalnego sterowania.
10. Oczyść powierzchnie, które będą w kontakcie z żywnością.
11. Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu gorącego palnika elektrycznego lub gazowego ani
w gorącym piekarniku.
12. Zachowaj szczegól ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący
olej lub inne gorące ciecze.
13. Nie dotykaj ruchomych lub obracających się części urządzenia podczas jego pracy.
14. Nigdy nie uruchamiaj urządzenia bez prawidłowo umieszczonej misy wypełnionej sadnikami.
15. Nigdy nie używaj siły, ani nie wykonuj gwałtownych ruchów w górę, ani w boki w celu wyjęcia
misy, może to spowodować uszkodzenie misy.
16. Aby całkowicie odłącz urządzenie, wyłącz urządzenie, a następnie wyjmij wtyczkę z
gniazdka.
17. W celu uniknięcia uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia bez prawidłowo umieszczonej w
komorze misy.
18. Podczas korzystania z urządzenia nie wkładaj dłoni / palców do misy.
19. Automat do chleba musi być prawidłowo uziemiony.
20. Nie korzystaj z urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
21. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru.
22. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie inne użycie uważa
się za niewłaściwe oraz niebezpieczne.
23. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej
instrukcji obsługi.
Download manual in English (PDF, 1.28 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Yoer BM01 Bread Maker by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Yoer BM01 Bread Maker?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Yoer BM01 Bread Maker. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Yoer BM01 Bread Maker. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Yoer. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Yoer BM01 Bread Maker in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Yoer
Model BM01
Category Bread Makers
File type PDF
File size 1.28 MB

All manuals for Yoer Bread Makers
More manuals of Bread Makers

Frequently Asked Questions about Yoer BM01 Bread Maker

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Can I clean the baking tin of my bread maker with a scourer? Verified

No. Most bread makers have a baking tin with a non-stick layer that can be damaged by using a scourer or abrasive cleaner. Only use the soft side of a scourer or a wet wipe.

This was helpful (636) Read more

Why do I need to remove the tray before adding ingredients? Verified

This is to prevent ingredients from falling on a heating element. They might burn and cause smoke.

This was helpful (528) Read more
Manual Yoer BM01 Bread Maker

Related products

Related categories