Manual Vetta RT77 Cycling Computer

Need a manual for your Vetta RT77 Cycling Computer? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 3 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

Snelheidsvergelijking. Pijltjes geven aan of de huidige snelheid
lager of hoger ligt dan de huidige gemiddelde snelheid.
INSTALLATIETESTS
Wanneer de installatie voltooid is dient u aan de hand van de volgende tests vast te stellen of de computer naar
behoren werkt.
Controleer als er geen snelheidslezing is de uitlijning en afstand tussen de magneet en de sensor/zender, en controleer of
de computer geheel op zijn plaats is geklikt. Als u het probleem met deze controle niet kunt oplossen, raadpleeg dan
een erkende Acumen Inc-winkelier, contacteer www.vetta.com.
Draai om de cadansinstallatie te controleren de trappers achterwaarts, of rijd een stukje op de fiets. Na een paar
omgangen hoort er een cadanslezing op de ondercant regel van het SPD/CAD-scherm te verschijnen. Als er geen
cadansmeting is, controleer dan de uitlijning en afstand tussen de magneet en de sensor.
BELANGRIJK: Controleer na bovenstaande installatie-tests ook of de borgschroef van de spaakmagneet en alle
treksluiters goed vast zitten. LET OP: Niet te strak aan.
Stap 1:
Stap 2:
Breng de computer in SPD-schermmodus (knop 2).
Til de fiets van voren op en draai het voorwiel. De computer moet binnen 2~3 seconden de snelheid
registeren.
PRIMAIRE SCHERMFUNCTIES
AVG RT 55|77|88
Gemiddelde snelheid. Deze wordt in SPD/AVG schermmodus weergegeven en geeft de
gemiddelde snelheid weer tot op 0,1 km per uur of mijl per uur. Kan handmatig worden
teruggezet op nul door tegelijkertijd 2 seconden lang de Knoppen 1 en 2 ingedrukt te
houden terwijl u in SPD/DST schermmodus bent.
CLK RT 33|55|77|88
Klok. De tijd wordt weergegeven in 12- of 24-uursformaat volgens de keuze van de
gebruiker. (Om het CLK formaat, de tijd en het Onderhoudstimerinterval te
veranderen terwijl u zich in de normale SPD/CLK modus bevindt, drukt u
tegelijkertijd de Knoppen 1 en 2 in en houdt u ze 2 seconden ingedrukt totdat de
cijfers ‘12/24’ beginnen te knipperen.)
CAD RT 77
Cadans. Deze wordt in SPD/CAD schermmodus weergegeven en meet het aantal keren per
minuut dat de crank draait (trapfrequentie). De trapfrequentiewijzer licht op wanneer de
CAD-functie weergegeven wordt.
RT RT 55|77|88
Rittijd. Geeft de werkelijke, oplopende rittijd weer tot 9.59.59. Kan handmatig worden
teruggezet op nul door tegelijkertijd 2 seconden lang de Knoppen 1 en 2 ingedrukt te
houden terwijl u in SPD/DST schermmodus bent.
Snelheid. Op de bovenste schermhelft wordt deze altijd weergegeven. De
snelheidsweergave is accuraat tot op 0,1 km per uur of mijl per uur. Maximale waarde is
75.0 km per uur of 120.0 mijl per uur.
SPD RT 33|55|77|88
Maximum snelheid. Deze wordt in SPD/MAX schermmodus weergegeven en geeft de
maximum snelheid weer tot op 0,1 km per uur of mijl per uur. Kan handmatig worden
teruggezet op nul door tegelijkertijd 2 seconden lang de Knoppen 1 en 2 ingedrukt te
houden terwijl u in SPD/DST schermmodus bent.
MAX RT 55|77|88
DST RT 33|55|77|88
Ritafstand. Geeft de afstand die tijdens de huidige rit gereden is weer tot een maximum van
999,9 mijl of kilometer (accuraat tot op 0,1 km/mijl). Om de ritafstand DST (+MAX, AVG, RT,
AVG/CAD, MAX/CAD) weer op nul te zetten tijdens normaal gebruik, houdt u beide
knoppen 2 seconden ingedrukt terwijl u in SPD/DST schermmodus bent.
Kilometerteller. Deze geeft de afstand weer tot 99999 kilometer of mijl (accuraat tot op 1,0
km/mijl). De gebruiker selecteert de ODO weergave in de Instellingsmodus. (Om binnen
de SPD/ODO modus de Snelheidsschaal te veranderen, drukt u tegelijkertijd op de
Knoppen 1 en 2 en houdt u ze 2 seconden ingedrukt totdat ‘M/hr begint te
knipperen.)
ODO RT 33|55|77|88
De secundaire schermfuncties zijn Gemiddelde Cadans en Maximum Cadans. Om deze te bekijken, houdt u Knop 1
ingedrukt terwijl u in SPD/CAD schermmodus bent. Druk op Knop 2 om te schakelen tussen AVG/CAD en MAX/CAD
schermweergave. Druk op Knop 1 om terug te keren naar de primaire SPD/CAD schermmodus.
AVG/CAD RT 77
Gemiddelde cadans. Dit wordt weergegeven in AVG/CAD schermmodus. Het wordt berekend
door het totale toerental te delen door de totale rittijd. Kan handmatig worden teruggezet
op nul door tegelijkertijd 2 seconden lang de Knoppen 1 en 2 ingedrukt te houden
terwijl u in SPD/DST schermmodus bent.
Maximum cadans. Dit wordt weergegeven in MAX/CAD schermmodus. Het wordt eens per
seconde bijgewerkt gebaseerd op huidige waarden voor RT en Cadans. Kan handmatig
worden teruggezet op nul door tegelijkertijd 2 seconden lang de Knoppen 1 en 2
ingedrukt te houden terwijl u in SPD/DST schermmodus bent.
MAX/CAD RT 77
INSTALLATIE BATTERIJ
INSTELLEN COMPUTER
Alle computers van de RT serie gaan na het installeren van de batterij over tot de modus Instellen. In deze modus wordt
Knop 1 gebruikt om een waarde te selecteren of in te stellen en om naar het volgende cijfer of de volgende
schermmodus door te schuiven. Knop 2 wordt gebruikt om tussen instellingen te schakelen en om waarden te verhogen.
Als uw wielformaat zich niet in de grafiek bevindt, of als u een preciezere kalibratie wilt, bereken dan als volgt uw wielomtrek:
A
B
C
Contactpunten
Batterijcompartiment
Batterijdekplaatje
ACHTERKANT
Vetta fietscomputers zijn geavanceerde elektronische instrumenten. Vetta raadt u aan dit product alleen door een
bevoegde fietsenhandelaar te laten installeren. Het niet lezen van deze instructies of een incorrecte installatie van dit
apparaat kunnen de garantie ongeldig maken. Indien u een deel van de installatie of de werking van dit product
niet begrijpt, neemt u contact op met uw plaastelijke fietsenhandelaar voor verdere uitleg.
Der Computer ist wasserdicht und versiegelt, um nassem Wetter standzuhalten. Dennoch sollte er nicht absichtlich in
Wasser eingetaucht werden.
Zorg er voor de computer niet bloot te stellen aan buitengewoon warme weersomstandigheden.
Vetta raadt u aan veilig te fietsen. Draag bij het fietsen altijd een helm, gebruik in het donker uw voor- en achterlicht
en let altijd op de weg voor u.
RT 33|55|77|88
SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Om de batterijen te sparen, schakelt de computer over op de slaapmodus indien er via
knoppen of wielsensor gedurende 5 minuten geen gegevens binnengekomen zijn. In deze
modus geeft de computer alleen de tijd weer. De computer verlaat automatisch de
slaapmodus en keert terug naar het laatst afgebeelde scherm zodra (RT 33/55/77/88) er
weer gegevens binnenkomen via knoppen of wiel (RT 33/55/77).
SLAAPMODUS RT 33|55|77|88
SELECTEER 12- OF 24-UURSFORMAAT
INSTELLEN: KOLK
De fietser kan op ieder moment gegevens voor Rittijd, Ritafstand, Gemiddelde snelheid en Maximum snelheid
‘bevriezen’ en opslaan door, in SPD/DST modus of SPD/RT modus, twee seconden lang op Knop 1 te drukken. Het
scherm knippert om aan te geven dat de gegevens opgeslagen zijn. Er kan door de opgeslagen gegevens gebladerd
worden door op Knop 2 te drukken. Druk op Knop 1 om terug te keren naar het DST of RT scherm.
FRAME FREEZE GEHEUGEN RT 55|77|88
ALLES WISSEN GEHEEL OPNIEUW INSTELLEN RT 33|55|77|88
Verwijder de batterij en installeer deze opnieuw. Wanneer u de batterij verwijdert, worden alle gegevens en alle tijds- en
kilometerinstellingen gewist. Wanneer de batterij opnieuw geïnstalleerd is, gaat de computer automatisch over tot de modus Instellen.
Druk op Knop 2 om te schakelen tussen ‘M/hr’ en ‘KM/hr’ en druk op Knop 1 om de gewenste schaal te selecteren
en om door te gaan. (Om binnen de SPD/ODO modus de Snelheidsschaal te veranderen, drukt u
tegelijkertijd op de Knoppen 1 en 2 en houdt u ze 2 seconden ingedrukt totdat ‘M/hr’ begint te knipperen.)
INSTELLEN: SNELHEIDSEENHEDEN
INSTELLEN: WIELGROOTTE
INSTELLEN: KILOMETERTELLER
WAARSCHUWINGEN EN WENKEN
RT 55|77|88
INSTELLEN: ONDERHOUDSTIMER
GARANTIE
CUSTOMER SERVICE CENTRA
PROBLEMEN OPLOSSEN
Huidige snelheidslezing is onregelmatig of verschijnt helemaal niet.
Controleer bedrading op breuken of knikken.
Vervang indien nodig de bevestigingsbeugel en sensor.
Tijdens gebruik verschijnen er foutieve gegevens op het scherm.
Het probleem kan aan de ingestelde gegevens liggen: wielgrootte, fietsnummer, enz.
Bekijk alle gegevens in de modus Systeemcontrole, en verander deze waar nodig.
Het beeldscherm werkt verschrikkelijk langzaam.
Computer LCD-schermen houden niet van extreem lage temperaturen. Het werkbereik is: 0
o
C tot 50
o
C (32
o
F tot 122
o
F).
Gebruik de computer tijdens warmere weersomstandigheden.
Het scherm is donker en de tekens zien er “raar” uit.
Computerschermen liggen niet graag lang in direct zonlicht. Verplaats de computer naar de schaduw tot het
scherm is hersteld. Geen invloed op gegevens.
Er verschijnt helemaal niets op het scherm.
Batterij helemaal leeg of niet aangebracht. Vervang/installeer de batterij.
Huidige snelheidslezing is onregelmatig of verschijnt helemaal niet.
Uitlijning van wielmagneet en sensor; afstand tussen de twee.
Richt de magneet en sensor uit met de pakking.
Schermgegevens zijn zwak of vervagen.
Schermlezingen zijn onregelmatig en te hoog of te laag.
Scherm “bevroren”, reageert niet op knoppen.
Symptoom van bijna lege batterij. Vervang de batterij.
Breng een markering op de band aan en op een plek op de vloer. Rol het wiel een hele omgang vooruit tot de
markering op de band de vloer weer raakt en markeer ook deze plek op de vloer. Meet de afstand tussen de
markeringen op de vloer en voer het resultaat in de computer in. (1 inch = 25,4mm)
VOORKANT
A
B
C
D
E
F
G
Bovenste regel van scherm (Snelheid)
Snelheidsvergelijkingspictogram
Onderhoudstimerpictogram
Snelheids/Afstandsschaal
Toerentalwijzer
Onderste regel van scherm
Symbolen de functies
Instel/selecteerknop
Modus/doorschuifknop
1
2
C
F
B
A
1
2
D
E
G
ILLUSTRATIES VAN ONDERDELEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CR2032 3V batterij
WL-draadloze snelheidszender A23 12V batterij
Bedrade Cadanssensor (RT 77)
Cadansmagneet (RT 77)
WL-draadloze snelheidszender (RT 88)
Spaakmagneet
Plakband met Vetta embleem
Bedrade Snelheidssensor
Vulstrook voor bevestigingsbeugel
Riser stootkussen voor het fietsstuur
Treksluiters
Draadloze Montage (RT 77)
Bedrade Bevestigingsbeugel
Afstandhouder
Monteringspude for Draadloze Zender
C
R
2
0
3
2
3
V
O
L
T
L
I
T
H
I
U
M
C
E
L
L
1
3
4
8
15
7
11
2
2168700c x 35mm
2155700c x 32mm
2145700c x 30mm
2136700c x 28mm
2124700c x 25mm
2105700c x 23mm
2074700c x 20mm
2180700c x 38mm
BANDGROOTTE
OMTR BANDGROOTTE OMTR
207426" x 2.0"
205526" x 1.9"/ 1.95"
203526" x 1.75"
198526" x 1.5"
195326" x 1.25"
191326" x 1.0"
1618
1253
1257
1206
20" x 1-1/4"
191624" x 1.9"/ 1.95"
2130700c Tubular
1990650c x 23mm
1945650c x 20mm
215527" x 1-1/8"
213526" x 2.3"
209526" x 2.1"
216127" x 1-1/4"
211526" x 2.25"
BANDGROOTTE OMTR
16" x 1.5"
16" x 1.95"
16" x 2.0"
BEVESTIGINGSBEUGEL EN COMPUTER
Monteer bevestigingsbeugel zoals
aangegeven. N.B.: Zorg ervoor dat er
genoeg speling in de sensordraad
overblijft zodat vork en stuur vrij kunnen
bewegen. Trek bevestigingsbeugel
strakker aan indien nodig. Laat de
computer in de bevestigingsbeugel
glijden en vastklikken, zoals
aangegeven. Verwijder de computer
door de twee sluitlipjes in te drukken
zoals aangegeven. Bevestig de
sensordraad m.b.v. het meegeleverde
plakband en door het rond kabels te
wikkelen (Fig. A).
Draadloze
Actiemontage
Computer
UIT
IN
Sluitlipje
Sluitlipje
INKNUPEN
INKNUPEN
Cadanssensor RT 77
12
9
6
10
5
INSTALLATIE
RT 33|55|77
Bevestig de bedrade Bedrade Snelheidssensor en de spaakmagneet met de bijgeleverde treksluiters op de
fiets. Controleer m.b.v de afstandhouder de uitlijning van de wielmagneet en de sensor, en de afstand tussen
deze twee onderdelen. Verwijder de afstandhouder en houd met behulp van de treksluiter de zender op zijn
plaats en bevestig deze nu op de gewenste positie (zie bovenstaande illustraties)
Alleen voor de RT77-Bevestig de bedrade cadenssensor en de cadensmagneet met de bijgeleverde treksluiters op
de fiets. Controleer m.b.v de afstandhouder de uitlijning van de wielmagneet en de sensor, en de afstand tussen
deze twee onderdelen. Verwijder de afstandhouder en houd met behulp van de treksluiter de zender op zijn plaats
en bevestig deze nu op de gewenste positie. (Zie bovenstaande illustraties)
14
BEDRADE SNELHEIDSSENSOR & MAGNEET
Spaakmagneet
Punt van de
afstandhouder
Afstandhouder
Spaakmagneet
Spaak
Richtpijl
Bedrade
Snelheidssensor
Fig.A
Vorkstang
Spaakmagneet
Spaakmagneet
Spaak
Treksluiter
Het magneet
opruiming pad
Bedrade
Snelheidssensor
A
2
3
1
2
v
C
L
O
S
E
O
P
E
N
C
L
O
S
E
O
P
E
N
A23
12V
De WL-draadloze snelheidszender maakt gebruik van een A23 12V-batterij. Installeer de batterij als volgt: verwijder het
afdekkapje, plaats de batterij met het plusteken(+) naar bovengericht in de batterijhouder, plaats het afdekkapje weer terug.
Alleen voor de RT88 - Bevestig de WL-draadloze snelheidszender en de spaakmagneet met de bijgeleverde
treksluiters op de fiets. Controleer m.b.v de afstandhouder de uitlijning van de zender en de spaakmagneet, en de
afstand tussen deze twee onderdelen. Verwijder de afstandhouder en houd met behulp van de treksluiter de
zender op zijn plaats en bevestig deze nu op de gewenste positie (zie bovenstaande illustraties)
WL-DRAADLOZE SNELHEIDSZENDER & MAGNEET
RT 88
A
2
3
C
L
O
S
E
O
P
E
N
C
L
O
S
E
O
P
E
N
A
2
3
C
L
O
S
E
O
P
E
N
C
L
O
S
E
O
P
E
N
UP
A
2
3
C
L
O
S
E
O
P
E
N
C
L
O
S
E
O
P
E
N
Magnet
Sweep Path
Vorkstang
Spaak
magneet
Spaak
magneet
Spaakmagneet
Spaakmagneet
Spaak
Treksluiter
Punt van de
afstandhouder
Afstandhouder
Spaak
Richtpijl
WL-draadloze
snelheidszender
BEDRADE CADANSSENSOR & MAGNEET
RT 88
Pedaalarm
Punt van de
afstandhouder
Richtpijl
Afstandhouder
Pedaalarm
Bereik
magneetveld
Bedrade
Cadanssensor
Bedrade
Cadanssensor
Acumen, Inc.
101A Executive Dr., Suite 100, Sterling, VA 20166, USA
Acumen Europe BV
Splijtbakweg 117,1333 HJ, Almere, The Netherlands.
Email: customerservice@vetta. com
Website: www. vetta. com
ACUMEN INC. BIEDT VOOR ALLE PRODUCTEN VAN VETTA (het Bedrijf) EEN GARANTIE VOOR EEN PERIODE
VAN 3 JAAR DIE FABRICAGEFOUTEN DEKT. Ondergeschikt aan de volgende beperkingen, regelingen en
voorwaarden zullen de onderdelen vrij van defecten in materiaal en vakmanschap zijn. De 3 jaar geldende beperkte
garantie is gebaseerd op onderdelen die worden gebruikt in normale fietsomstandigheden. Deze garantie dekt geen
normale slijtage (bijv. vervanging van de batterij, gebroken snoer …), misbruik door fietsers, overmacht, onjuiste
installatie of aanpassingen aan het product. Deze garantie dekt geen (nieuwe) onderdelen die niet werden aangekocht
bij een erkende verdeler of verkoper van VETTA; voorbeelden van ongeoorloofde verdelers zijn verkoop per opbod via
het internet of verkopers via het internet die geen herstellingen aanbieden.
ACUMEN IN. zal naar eigen goeddunken op eigen kosten items herstellen of vervangen. De gebruiker is
verantwoordelijk voor alle vervoers- en verschepingskosten wanneer items voor herstellingen onder garantie worden
teruggestuurd.
ACUMEN INC. zal nadat het item of de items hersteld of vervangen zijn de vervoerskosten via USPS of UPS tot bij u
betalen.
VEREISTEN VOOR HERSTELLINGEN ONDER DE GARANTIE
1. Voordat een item terug wordt gestuurd dient u een toestemmingsnummer voor het terugsturen (RA#) aan te
vragen. Voor elk teruggestuurd item is een afzonderlijk RA# nodig.
2. Om een RA # aan te vragen dient u ofwel de handelaar te raadplegen waar u het product oorspronkelijk aankocht,
of rechtstreeks contact opnemen met VETTA door te surfen naar [email protected].
3. Met het oog op het oplossen van problemen verzoeken wij u de volledige eenheid met de verpakking terug te
sturen naar ACUMEN INC., tenzij dit anders door een VETTA-vertegenwoordig werd vermeld.
ITEMS DIE BIJ HET TERUGSTUREN MOETEN WORDEN INGESLOTEN
1. Het defecte product of de defecte producten.
2. Een brief waarin het probleem of de problemen met het teruggestuurde item of de teruggestuurde items duidelijk
vermeld staat.
3. Een kopie van het originele en gedateerde aankoopbewijs.
4. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of bijkomende schade gedurende de verzending naar ACUMEN INC.
5. Markeer duidelijk het RA# op de buitenzijde van het teruggestuurde pakket. Alle items zonder RA# worden
geweigerd en teruggestuurd naar het tegenadres op het pakket.
Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor het vervangen van items door nieuwe items wanneer de waarde ervan groter is
dan de oorspronkelijke aankoopprijs. Deze beperkte garantie biedt de oorspronkelijke eigenaar bepaalde wettelijke
rechten en toevlucht. De oorspronkelijke eigenaar kan ook andere rechten of toevlucht hebben, afhankelijk van het
land of de staat waarin hij het product aankocht. Gelieve wanneer u vragen heeft en voor instructies voor herstellingen
te surfen naar onze website.
Druk op toets #2 om over te schakelen tussen de "12" en
"24" uuraanduiding. Druk op toets #1 om de gewenste
uuraanduiding te selecteren (wanneer in de
12-uuraanduiding geen PM-icoon is aangegeven impliceert
dit AM) en ga verder naar de instelling van de tijd.
Om in CLK modus de tijd in te stellen drukt u op knop 2 om voor het uur het cijfer tot de gewenste waarde op te
laten lopen (houd de knop ingedrukt om snel door te schuiven). Druk op knop 1 om te selecteren en om door te
gaan naar het instellen van de minuten. Druk op Knop 2 om het cijfer tot de gewenste waarde op te laten lopen
en druk op Knop 1 om de gewenste waarde te selecteren.
De onderhoudstimer
kan geprogrammeerd worden met een geselecteerd aantal
fietstochturen waarna de fiets of een onderdeel ervan, zoals de voorste of achterste
schokbreker, aan een onderhoudsbeurt toe is.
De geaccumuleerde duur van uw fietstochten
wordt op de bovenste lijn aangegeven,
terwijl de Onderhoudstijd op de onderste lijn wordt aangegeven. Om de onderhoudstijd in
te stellen drukt u op toets #2 om de uurcijfers vooruit te laten gaan. (De uurcijfers verschijnen op het lagere
niveau met een knipperend rechts cijfer.) Druk op toets #1 om te selecteren en naar het volgende cijfer over te
gaan. (De maximum uurinstelling = 1999 uur)
De fabrieksinstelling voor de onderhoudstimer bedraagt ''0000'' uur, wat betekent dat de
onderhoudstimer is uitgeschakeld.
RT 77 SECUNDAIRE SCHERMFUNCTIES
2
Het knipperende moersleutelicoon waarschuwt de fietser dat de Onderhoudstijd is
bereikt. Om de geaccumuleerde fietstijd en de onderhoudstijd na te kijken of terug te
stellen, houd u in de schermmodus SPD/CLK de toetsen #1 en #2 2 seconden lang
ingedrukt.
Om de geaccumuleerde fietstijd terug te stellen naar "0", houdt
u de toets #2 ingedrukt terwijl de bovenste cijfers tijdens het
opstellen knipperen.
Druk op Knop 2 om door de cijfers te schuiven tot de vorige afstandsinstelling (na het
verwisselen van de batterij). Druk op Knop 1 om te selecteren en door te gaan naar het
volgende cijfer. Nadat de laatste waarde ingesteld is, verlaat de computer de
instellingsmodus en schakelt hij over op SPD/CLK modus. (De maximale
instellingswaarde is 99999.)
C
R
2
0
3
2
C
L
O
S
E
O
P
E
N
C
R
2
0
3
2
3
V
O
L
T
L
I
T
H
I
U
M
C
E
L
L
C
A
B
C
R
2
0
3
2
C
L
O
S
E
O
P
E
N
De vooraf ingestelde wielgrootte is 2074 mm. Kies de juiste wielgrootte volgens de Referentietabel voor
wielomtrekwaarden. Druk indien nodig op Knop 2 om door de djfers te schuiven en op Knop 1 om te
selecteren en door te gaan. (De ingestelde wielgrootte moet tussen de 50 en 2999 mm liggen. )
A
2
3
1
2
v
C
L
O
S
E
O
P
E
N
C
L
O
S
E
O
P
E
N
Download manual in English (PDF, 0.3 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Vetta RT77 Cycling Computer by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Vetta RT77 Cycling Computer?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Vetta RT77 Cycling Computer. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Vetta RT77 Cycling Computer. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Vetta. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Vetta RT77 Cycling Computer in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Vetta
Model RT77
Category Cycling Computers
File type PDF
File size 0.3 MB

All manuals for Vetta Cycling Computers
More manuals of Cycling Computers

Frequently Asked Questions about Vetta RT77 Cycling Computer

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Why do I need to enter the size of my wheel? Verified

To calculate the traveled distance, the cycling computer uses the number of revolutions. The number of revolutions multiplied by the size of the wheel equals the traveled distance.

This was helpful (4166) Read more

How many miles is one kilometer? Verified

One kilometer equals 0,621 mile. Ten kilometers makes 6,21 miles. One mile equals 1,609 kilometer. Ten miles makes 16,09 kilometers.

This was helpful (714) Read more

A battery in my device is oxidized, can I still safely use it? Verified

Ja, the device can still be safely used. Firstly, remove the oxidizd battery. Never use bare hands to do this. Then clean the battery compartment with a cotton swab dipped in vinegar or lemon juice. Let it dry and insert new batteries.

This was helpful (714) Read more
Manual Vetta RT77 Cycling Computer

Related products

Related categories