Manual Outwell Touring Canopy L Awning

Need a manual for your Outwell Touring Canopy L Awning? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 1 frequently asked question, 1 comment and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

Please direct product claims and
problems to your supplying Outwell
dealer.
Bei Garantiefragen und Problemen
mit Produkten wenden Sie sich bitte
an den Outwell-Händler, bei dem Sie
das Produkt gekauft haben.
Henvendelse vedrørende
reklamationer og problemer skal
ske til din Outwell forhandler.
Veuillez adresser les réclamations
concernant les produits et vos
questions au revendeur Outwell qui
vous a fourni le produit.
Als u klachten of vragen hebt over
producten, neemt u contact op met
uw Outwell-dealer.
© 08/2018 Oase Outdoors ApS / Awning POLES
Tillykke med dit nye innovative Outwell® bustelt
designet og udviklet til at følge dig på store
oplevelser ude i naturen.
Åbn transporttasken og når du tager busteltet ud læg da
mærke til, hvordan det er pakket. Dette vil hjælpe dig, når
busteltet skal pakkes sammen igen.
Når du vælger din campingplads, vil den ideelle plads
være et område, som er så jævnt og frit for sten, grene og
andre skarpe genstande som muligt.
Bred busteltet ud og placér det med døren i den
ønskede retning. Undgå at placere busteltet direkte
under træer og overvej vindretningen. Vi anbefaler at du
prøveopstiller dit bustelt før du tager af sted, for at kunne
lære det at kende.
Under visse vejrforhold kan der opstå kondens på
indersiden af dit bustelt. For at forhindre dette bedst
muligt er det vigtigt, at vådt tøj etc. ernes fra busteltet.
Sørg ligeledes for at få luftet ud i busteltet eller sørg for at
opstille busteltet på et Outwell® teltunderlag.
Kondens er ikke det samme som utæthed i busteltet.
Oversejlet er fremstillet af vandtæt materiale. Undgå
derfor i regnvejr at interiør eller andet berører indersiden
af oversejlet. Dette for at undgå utætheder.
Opstram aldrig bardunerne fuldstændigt, da dette ikke
giver busteltet mulighed for tilpasning til vejr og vind.
Ved udsigt til kraftig blæst udskiftes pløkkerne med
specielle stormpløkker. Træk ikke pløkker op af jorden
med bardunerne. Til stenede eller hårde jorde anbefales
kraftigere u-formede pløkker.
Insektmiddel må ikke sprøjtes i eller på busteltet.
Ved nedtagning og sammenlægning af busteltet vær
opmærksom på at busteltet skal være helt tørt for
at undgå forrådnelse. Vi anbefaler at man efter brug
indsmører alle metalstænger i syrefrit olie.
Snavs på busteltet ernes med en blød svamp og rent
vand. Vask aldrig busteltet i vaskemaskine og anvend
aldrig kemisk rensning. Opbevar busteltet tørt.
Vær opmærksom på at tapen ved syningerne efter
gentagen brug kan løsne sig. Sker dette repareres
busteltet ved at erne det tape, der har løsnet sig og
bruge en seam sealer samt en imprægneringsspray til at
tætne syningerne igen. Se vejledning på www.outwell.
com/FAQ
Man skal være klar over, at solens ultraviolette stråler
kan beskadige oversejlet på busteltet, hvis det er udsat
for længere tids placering direkte i solen. Outtex®
materialet, som anvendes på Outwell bustelte, forlænger
busteltets levetid.
Hvis dit bustelt har græskant må du aldrig trække i den for
at rette busteltet til. Græskanten på busteltet er ikke lavet
til, at man kan trække i den, den er udelukkende designet
til at kunne holde blæst og vand udenfor busteltet.
Nedtagning af teltet
Hvis udtageligt, tag da bunden ud af teltet og rengør, hvis
nødvendigt, med en svamp og vand. Rengør beskidte
gulve på samme måde. (Tillad det at tørre før teltet
pakkes sammen).
Hvis inderteltet er vådt eller beskidt, tages det ud
og rengøres. Teltet kan pakkes ned med eller uden
inderteltet indeni.
Start med at tage pløkkerne op – både fra stropperne
og bardunerne. Stængerne tages forsigtigt fra pindene
og skubbes forsigtigt gennem kanalerne på teltet.
Stængerne må ikke trækkes ud.
Nu er du klar til at folde teltet sammen. Forsøg at folde
teltet så du har alle metalpinde og –ringe på en side (for
at undgå at de laver huller i overteltet).
Når teltet er foldet sammen måles det ud i forhold til
transporttasken, for at sikre, at det ikke bliver for bredt.
Det er nu muligt at rulle stængerne i deres pose ind i
teltet og anbringe det i Outwell transporttasken.
Med venlig hilsen
Outwell teamet
Outwell Wind Stabilizer System
* Test og fastsættelse af Outwell Wind Stabilizer System
(OWS System) præstation og rangering på Beaufort
skalaen, er baseret på Outwells viden og tilgængelig teknik
på testtidspunktet. Outwell er ikke ansvarlig, hvis en senere
udvikling viser, at Outwells viden og teknik er ufuldkommen
eller forkert. Rangeringen af dette telt er opnået ved at
opstille og teste lignende telte på Oase Outdoors ApS anlæg.
Rangeringen er derfor ikke en garanti for egenskaben ved
dette telt. Faktorer såsom varierende terræn, utilstrækkelige
pløkker, sol, regn, temperaturer og andre vejrtyper,
mangelfuld eller forkert opstilling af teltet og normal slid
kan ændre teltets præstation i forhold til den specificerede
rangering.
For mere info omkring tips og vedligeholdelse venligst
besøg vores hjemmeside på outwell.dk
Félicitations pour votre nouvel auvent indépendant
Outwell®innovateur, conçu et créé pour vous
accompagner dans la nature.
Ouvrez le sac de transport, et observez comment l’auvent
a été emballé en le sortant. Cela vous aidera lorsqu’il sera
temps de le ranger.
Idéalement, l’aire de camping sélectionnée devrait offrir
une surface aussi plane et libre de cailloux, de branches
et d’objets pointus que possible.
Étalez l’auvent et mettez la porte dans la direction désirée.
Évitez de placer l’auvent directement sous des arbres
et tenez compte de la direction du vent. Nous vous
recommandons de vous exercer à monter votre auvent
avant de voyager, afin de vous familiariser avec ce dernier.
Dans certaines conditions météorologiques, de la
condensation peut se former à l’intérieur de votre auvent
indépendant. Pour éviter cela autant que possible, il est
important que les vêtements et autres objets humides
soient sortis de l’auvent. Assurez-vous également d’aérer
l’auvent ou montez-le sur un tapis de sol Outwell®.
La condensation nest pas comparable à une fuite
dans l’auvent.
Le double toit est fait d’un tissu imperméable. Il convient
donc d’éviter que l’intérieur ou toute autre partie n’entre
en contact avec la face interne du double toit par temps
humide, afin d’éviter les fuites.
Ne serrez jamais totalement les haubans, sinon l’auvent
n’aura aucune marge pour s’adapter au vent et aux
conditions météorologiques.
Si des vents forts sont prévisibles, remplacez les fiches
par des fiches spéciales pour tempête. N’extrayez pas les
fiches de la terre en tirant sur les haubans. Dans le cas
de sols durs ou rocailleux, les fiches en U robustes sont
recommandées.
Ne vaporisez pas d’insecticide à l’intérieur de l’auvent
ou sur celui-ci.
Lors du démontage et de l’emballage de l’auvent,
veuillez noter qu’il doit être parfaitement sec pour éviter
tout dégât dû à l’humidité. Nous vous recommandons
d’essuyer tous les mâts en métal à l’aide d’une huile sans
acide après utilisation.
Enlevez la saleté de l’auvent avec une éponge douce
et de l’eau claire. Ne lavez jamais l’auvent indépendant
au lave-linge et n’utilisez jamais de produits nettoyants
chimiques. Rangez l’auvent au sec.
Veuillez noter que le biais au niveau des coutures peut se
détacher après une utilisation répétée. Si ceci se produit,
réparez l’auvent en enlevant le biais qui se détache
des coutures et en utilisant un agent d’étanchéité
pour coutures et un imperméabilisant à vaporiser. Les
instructions sont disponibles sur www.outwell.com/FAQ
Notez que les rayons ultraviolets du soleil peuvent
endommager le double toit de l’auvent s’il est exposé
directement à la lumière du soleil pendant une période
prolongée.
Le matériau Outtex® utilisé pour les auvents indépendants
Outwell prolonge la durée de vie de l’auvent.
Ne tirez jamais sur la jupe garde-boue pour redresser
l’auvent. La jupe garde-boue sur l’auvent indépendant
est uniquement conçue pour protéger du vent et de la
pluie, et non pour que l’on tire dessus.
Démonter votre tente
Enlevez la toile de sol de votre auvent et nettoyez-le si
nécessaire avec une éponge et de l’eau. Nettoyez les sols
sales de la même façon. (Laissez sécher avant de replier la
tente). Si la tente intérieure est humide ou sale, sortez-la
pour la nettoyer, la tente peut être repliée avec ou sans la
tente intérieure à l’intérieur.
Puis commencez à décrocher la tente et les haubans.
Enlevez doucement les mâts des crochets puis poussez
doucement les mâts dans les gaines. Ne tirez pas sur les
mâts !
Vous êtes maintenant prêt à plier la tente. Essayez de
la plier de façon à avoir tous les crochets/anneaux
métalliques du même côté (pour les empêcher de
faire des trous dans le double toit). Lorsque vous avez
plié la tente, mesurez-la avec le sac de transport pour
vous assurer quelle n’est pas trop large. Vous devriez
maintenant pouvoir rouler la tente autour des mâts
dans le sac des mâts et la placer dans le sac de transport
Outwell.
Sincères salutations
L’ÉQUIPE OUTWELL
Outwell Wind Stabilizer System
* Les essais et l’évaluation du rendement du système
Outwell Wind Stabilizer (système OWS) et des degrés
Beaufort correspondants sont basés sur les connaissances
et la technique à disposition d’Outwell au moment des
essais. Outwell n’assume aucune responsabilité si des
développements ultérieurs montrent que les connaissances
et la technique à disposition d’Outwell étaient imparfaites
ou incorrectes. Les degrés Beaufort de cette tente sont
déterminés en montant et en testant des tentes similaires
dans les installations d’Oase Outdoors ApS. Les degrés ne
constituent donc pas une garantie des propriétés de cette
tente. Les facteurs tels que les conditions variables du sol, les
fiches inadéquates, le soleil, la pluie, la température, d’autres
conditions météorologiques, le montage défectueux ou
incorrect de la tente et l’usure normale peuvent faire diverger
le rendement de la tente des degrés indiqués.
Pour plus d’informations sur les services et la maintenance,
rendez-vous sur outwell.fr
Gefeliciteerd met uw innovatieve, nieuwe drive-
away voortent van Outwell®, die is ontworpen en
ontwikkeld om u veel plezier te bieden tijdens uw
buitenavonturen.
Open de draagtas en let erop hoe de voortent is ingepakt
wanneer u hem uitpakt. Dit zal u helpen wanneer het tijd
is om de voortent in te pakken.
Bij het kiezen van de kampeerplaats is de beste plaats een
stuk grond dat vlak is en waar zo weinig mogelijk stenen,
takken of andere voorwerpen liggen.
Spreid de voortent uit en plaats hem met de deur
in de gewenste richting. Probeer de tent niet recht
onder bomen te plaatsen en houd rekening met de
windrichting. Wij raden u aan om het opzetten van uw
voortent te oefenen voor u op reis vertrekt, om uzelf er
vertrouwd mee te maken.
Onder bepaalde weersomstandigheden kan er condensatie
optreden aan de binnenkant van uw drive-away voortent.
Om dat zo goed mogelijk te vermijden, is het belangrijk dat
u natte kleren enzovoort niet in de voortent laat liggen. Zorg
er ook voor dat u de voortent verlucht of plaats de voortent
op een grondzeil van Outwell®.
Condensatie is niet hetzelfde als een lek in de
voortent.
De buitentent is gemaakt van waterdicht materiaal.
U moet er daarom voor zorgen dat de binnenzijde of
wat dan ook niet in contact komt met de binnenkant
van de buitentent wanneer het warm is, om lekkage te
voorkomen.
Span de scheerlijnen nooit volledig aan. Dat zorgt ervoor
dat de voortent geen speling heeft om zich aan te passen
aan wind en het weer.
Vervang als er sterke windstoten verwacht worden
de tentharingen door speciale stormharingen. Trek
de haringen niet uit de grond met behulp van de
scheerlijnen. Voor een ondergrond met stenen of een
harde ondergrond raden wij sterkere U-vormige haringen
aan.
Er mogen geen insecticiden binnenin of op de
voortent worden gespoten.
Wanneer u de voortent afbreekt en inpakt, moet u
erop letten dat hij volledig droog is om vochtschade te
vermijden. We raden u aan om na gebruik alle metalen
stokken af te vegen met behulp van een zuurvrije olie.
Verwijder vuil van de voortent met behulp van een zachte
spons en zuiver water. Was de drive-away voortent nooit
in een wasmachine en gebruik nooit chemische reinigers.
Berg de voortent op een droge plaats op.
Let erop dat de tape aan de naden kan loslaten na
herhaald gebruikt. Repareer als dit gebeurt uw tent
door de losse tape te verwijderen en een naad-sealer
en waterdichte spray te gebruiken om de naden weer
te dichten. Instructies zijn beschikbaar op www.outwell.
com/FAQ
Let erop dat ultraviolette stralen de buitentent van de
voortent kunnen beschadigen als hij gedurende langere
tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Het Outtex®-
materiaal dat wordt gebruikt voor Outwell drive-away
voortenten verlengt de levensduur van de voortent.
Trek nooit aan de eventuele modderafscherming om de
voortent recht te krijgen. De modderafscherming op de
drive-away voortent is alleen maar bedoeld om wind
en water buiten te houden en is niet bestand tegen
eraan trekken.
Uw tent uit elkaar halen
Haal het grondzeil uit de voortent en maak het indien
nodig met een spons en water schoon. Maak vieze
vloeren op dezelfde wijze schoon. (Laat ze drogen voor u
de tent inpakt). Als de binnentent nat of vies is, haal hem
er dan uit en maak hem schoon. De tent kan ingepakt
worden met of zonder de binnentent binnenin.
Haal dan de haringen en scheerlijnen uit de grond. Haal
voorzichtig de stokken uit de pinnen en druk voorzichtig
de stokken door de openingen. Trek de stokken er niet
doorheen!
U kunt de tent nu opvouwen. Probeer hem zo op te
vouwen dat alle metalen pinnen/ringen aan één zijde
zitten (om te voorkomen dat er gaten in het buitendoek
komen). Als u de tent hebt opgevouwen, leg hem dan
op de draagzak om te controleren of hij niet te breed is.
U moet de tent nu rond de stokken in hun stokkenzak
kunnen vouwen en de tent in de Outwell-draagzak doen.
Met vriendelijke groet,
HET OUTWELL-TEAM
Outwell Wind Stabilizer System
* Onderzoek en beoordeling van het Outwell Wind
Stabilizer-systeem (OWS-systeem). De prestaties in
verhouding tot de schaal van Beaufort zijn gebaseerd op
de kennis en technieken die op het moment van de tests
bij Outwell ter beschikking waren. Outwell aanvaardt
geen aansprakelijkheid als eventueel later mocht blijken,
dat de kennis en technieken die door Outwell werden
toegepast onvolledig of onjuist waren. De beoordeling
werd verkregen door vergelijkbare producten op het
terrein van Oase Outdoors ApS op te zetten en te testen,
en de resultaten te vergelijken met die van deze tent. De
uiteindelijke beoordeling vormt daarom geen garantie voor
de eigenschappen van deze tent. Factoren als wisselende
soorten ondergrond, ongeschikte haringen, zonlicht, regen,
temperatuur en andere weersfactoren, gebrekkig of onjuist
opzetten van de tent alsmede normale slijtage, kunnen ertoe
leiden dat de prestaties van de tent afwijken van de hier
vermelde beoordeling.
Voor meer info en tips over onderhoud bezoek onze
website outwell.nl
Congratulations on your innovative new Outwell®
drive-away awning, designed and developed to
accompany you out into the great outdoors.
Open the carrybag, and note how the awning has been
packed as you take it out. This will help you when it is time
to pack up the awning.
When selecting your campsite, the ideal place is an area
which is as level and as free of rocks, branches and other
sharp objects as possible.
Spread out the awning and position it with the door
facing the desired direction. Avoid placing the awning
directly under trees and consider the wind direction.
We recommend that you practice pitching your awning
before travelling, to familiarise yourself with it.
Under certain weather conditions, condensation can
form on the inside of your drive-away awning. To prevent
this as far as possible, it is important that wet clothes
etc. are removed from the awning. Also make sure to
air out the awning, or pitch the awning on an Outwell®
groundsheet.
Condensation is not the same as a leak in the awning.
The flysheet is made of waterproof material. You should
therefore avoid the interior or anything else coming into
contact with the inner side of the flysheet in wet weather,
to avoid leaks. Never fully tighten the guy ropes, as this
leaves the awning with no leeway to adapt to wind and
weather.
If strong winds are expected, replace the pegs with
special storm pegs. Do not pull the pegs out of the
ground using the guy ropes. For stony or hard soil, we
recommend stronger u-shaped pegs.
Insecticide should not be sprayed inside or on the
awning.
When taking down and packing away the awning, please
note that it must be completely dry to avoid moisture
damage. We recommend that you wipe down all metal
poles using acid-free oil after use.
Remove dirt on the awning using a soft sponge and clean
water. Never wash the drive-away awning in a washing
machine and never use chemical cleaners. Store the
awning in a dry place.
Please note that the tape at the seams may come loose
after repeated use. If this happens, repair the awning by
removing the loose tape and using a seam sealer and
waterproofing spray to re-seal the seams. Instructions are
available at www.outwell.com/FAQ
Note that the suns ultraviolet rays may cause damage to
the awning flysheet if it is exposed to direct sunlight for an
extended period. The Outtex® material used for Outwell
drive-away awnings extends the awning’s lifetime.
If your awning has a mud valance, you must never pull
on this to straighten the awning. The mud valance on the
drive-away awning is only designed to keep out wind and
water, and cannot handle being pulled on.
Taking down your tent
When detachable take out the groundsheet and clean it
if necessary with a sponge and water. Clean dirty floors
the same way. (Allow it to dry before packing the tent).
If the inner tent is wet or dirty, take it out and clean it,
the tent can be packed down with or without the inner
tent inside.
Then start to unpeg the tent and the guylines. Gently
remove the poles from the pins and then gently push the
poles through the sleeves. Do not pull the poles through!
You are now ready to fold the tent. Try to fold it so you
have all metal pins/rings at one side (to prevent them
from making holes in the flysheet).
When you have folded the tent, measure it with the
carrybag to make sure it is not too wide. You should now
be able to roll the tent round the poles in their pole bag
and fit it into the Outwell carrybag.
Best regards,
THE OUTWELL TEAM
Outwell Wind Stabilizer System
* Testing and determination of Outwell Wind Stabilizer
System (OWS System) performance and matching Beaufort
ratings is based on the knowledge and technique available
to Outwell at the time of testing. Outwell is not responsible
if a subsequent development may show that Outwell’s
knowledge and technique is flawed or incorrect. The ratings
to this tent are obtained by erecting and testing similar
tents at the facilities of Oase Outdoors ApS. The ratings are
therefore no guarantee for the properties of this tent. Factors
such as varying ground conditions, inadequate pegs, sun,
rain, temperature, other weather conditions, defective or
incorrect erection of the tent and normal wear and tear
can lead to a performance of the tent that differs from the
specified ratings.
For more info on tips and maintenance please visit
outwell.com
Tips for
maintenance and use
Hinweise zum Gebrauch
und zur Wartung
Vedligeholdelses-
og brugstips
Conseils d’entretien
et d’utilisation
Tips voor onderhoud
en gebruik
Vielen Dank, dass Sie sich für ein innovatives frei
stehendes Vorzelt von Outwell® entschieden haben.
Es wurde speziell dafür entworfen und entwickelt, Sie
auf großartigen Ausügen in die Natur zu begleiten.
Öffnen Sie die Tragetasche und achten Sie beim
Herausnehmen des Vorzelts darauf, wie es verpackt ist.
Das wird Ihnen das Zusammenpacken erleichtern.
Bei der Auswahl des Aufstellungsplatzes sollten Sie darauf
achten, dass der Untergrund möglichst eben und frei von
Steinen, Zweigen und anderen spitzen Gegenständen ist.
Breiten Sie das Vorzelt so aus, dass der Eingang in die
gewünschte Richtung zeigt. Vermeiden Sie es, das Vorzelt
direkt unter Bäumen aufzustellen. Berücksichtigen Sie bei
der Auswahl des Aufstellungsorts auch die Windrichtung.
Wir empfehlen, den Aufbau des Vorzelts vor der Reise schon
einmal auszuprobieren, um sich damit vertraut zu machen.
Unter bestimmten Wetterbedingungen ist es möglich,
dass sich Kondenswasser im Inneren des Vorzelts bildet.
Um dies so gut wie möglich zu verhindern, ist es wichtig,
nasse Kleidung usw. nicht im Vorzelt aufzubewahren.
Zudem sollten Sie das Vorzelt gut belüften und/oder auf
einem Zeltboden von Outwell® aufbauen.
Kondenswasser ist kein Anzeichen dafür, dass das
Vorzelt undicht ist.
Das Überzelt besteht aus einem speziellen wasserdichten
Material. Bei nassen Wetterbedingungen sollten Sie es
vermeiden, die Innenseite des Überzelt zu berühren oder
mit anderen Gegenständen in Kontakt zu bringen, da es
sonst möglicherweise zu Undichtigkeiten kommen kann.
Spannen Sie die Abspannseile niemals bis zum Maximum,
da das Vorzelt sonst keinerlei Spiel mehr hat, um sich dem
Wind und Wetter anzupassen.
Wenn Sie starken Wind erwarten, tauschen Sie die
Zeltheringe durch spezielle Sturmheringe aus. Ziehen Sie
die Heringe nicht an den Abspannseilen aus dem Boden.
Bei steinigem oder hartem Untergrund empfehlen wir
robustere, U-förmige Heringe.
Insektizide dürfen niemals im oder auf das Vorzelt
gesprüht werden.
Bitte beachten Sie, dass das Vorzelt beim Abbauen und
Zusammenpacken vollkommen trocken sein muss,
um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Wir
empfehlen, sämtliche Metallstangen nach dem Gebrauch
mit einem in säurefreies Öl getauchten Tuch abzuwischen.
Entfernen Sie Schmutz mit einem weichen Schwamm
und sauberem Wasser vom Vorzelt. Waschen Sie das
Vorzelt niemals in einer Waschmaschine und lassen Sie es
niemals chemisch reinigen. Bewahren Sie das Vorzelt an
einem trockenen Ort auf.
Bitte beachten Sie, dass sich das Abdichtband an den Nähten
nach mehrmaligem Gebrauch lösen kann. Reparieren Sie
das Vorzelt in diesem Fall, indem Sie das Band vollständig
entfernen und die Nähte mit einem Nahtdichter und einem
Zeltimprägnierspray abdichten. Eine Anleitung dazu finden
Sie unter www.outwell.com/FAQ.
Bitte beachten Sie, dass die UV-Strahlen der Sonne
das Überzelt beschädigen können, wenn das Vorzelt
über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht
ausgesetzt ist. Für die Vorzelte von Outwell verwenden
wir das spezielle Material Outtex®, das die Lebensdauer
des Vorzelts verlängert.
Wenn Ihr Vorzelt mit einem Schmutzvolant ausgestattet
ist, dürfen Sie niemals daran ziehen, um das Vorzelt
auszurichten. Der Schmutzvolant am Vorzelt dient
ausschließlich als Schutz vor Wind und Nässe. Er kann
leicht beschädigt werden, wenn Sie daran ziehen.
Abbau des Zeltes
Falls Ihr Zelt über einen herausnehmbaren Boden verfügt,
nehmen Sie diesen heraus und reinigen Sie ihn mit einem
Schwamm und Wasser. Eingenähte Böden können Sie
ebenso reinigen. (Lassen Sie die Bodenplane trocknen,
bevor Sie das Zelt verpacken).
Falls das Innenzelt feucht oder verschmutzt ist, sollten Sie
es herausnehmen und reinigen. Das Zelt kann ggf. auch
ohne Innenzelt eingepackt werden.
Ziehen Sie dann die Heringe am Zelt und an den
Spannleinen heraus. Ziehen Sie die Stangen vorsichtig
von den Stiften und schieben Sie die Stangen dann
behutsam durch die Stangenkanäle. Die Stangen nicht
durch die Stangenkanäle ziehen!
Jetzt können Sie das Zelt zusammenlegen. Falten Sie es
so zusammen, dass sich alle Metallstifte/-ringe auf einer
Seite befinden um zu verhindern, dass sie sich durch das
Überzelt bohren.
Verwenden Sie die Packtasche als Maß für das
Zusammenlegen des Zeltes. Jetzt können Sie das Zelt um
die Tasche mit den Stangen wickeln und es dann in der
Outwell Packtasche verstauen.
Mit freundlichen Grüßen,
IHR OUTWELL TEAM
Outwell Wind Stabilizer System
* Die Tests zur Feststellung, wie sich das Outwell Wind
Stabilizer System (OWS System) bei Sturm verhält
und welcher Windstärke nach der Beaufort-Skala es
standhält, basieren auf Outwells Kenntnisstand und den
verfügbaren technischen Verfahren zum Zeitpunkt der Tests.
Outwell übernimmt keine Verantwortung, falls spätere
Entwicklungen aufzeigen sollten, dass der Kenntnisstand
oder die technischen Verfahren von Outwell fehlerhaft
waren. Die Angaben zur Windstärke werden ermittelt,
indem ähnliche Zelte in den Testeinrichtungen von Oase
Outdoors ApS aufgebaut und geprüft werden. Deshalb
stellen die Angaben zur Windstabilität bzw. zur Windstärke
keine Garantiezusage für die Eigenschaften dieses Zeltes
dar. Faktoren wie unterschiedliche Bodenverhältnisse,
ungeeignete Heringe, Sonne, Regen, Temperaturen und
andere Witterungsbedingungen, ein fehlerhafter Aufbau
des Zeltes sowie ganz normaler Verschleiß können dazu
führen, dass das Verhalten des Zeltes von den Angaben zur
Windstabilität/-stärke abweicht.
Für mehr Infos und Pflege-Ratschläge besuchen Sie uns
bitte auf outwell.de
Download manual in English (PDF, 0.5 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Outwell Touring Canopy L Awning by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Outwell Touring Canopy L Awning?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Outwell Touring Canopy L Awning. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

Thomas Romberg 19-06-2021
How do I permanently repair a crack in the upper area?

reply | This was helpful (0) (Translated by Google)

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Outwell Touring Canopy L Awning. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Outwell. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Outwell Touring Canopy L Awning in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Outwell
Model Touring Canopy L
Category Awnings
File type PDF
File size 0.5 MB

All manuals for Outwell Awnings
More manuals of Awnings

Frequently Asked Questions about Outwell Touring Canopy L Awning

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

The zipper of my awning won't run smoothly, what can I do? Verified

When a zipper is running smoothly, use a dry PTFE spray or silicone spray. Do not spray onto the cloth and preventively spray to prevent future problems.

This was helpful (121) Read more
Manual Outwell Touring Canopy L Awning

Related products

Related categories