Manual Fram FBM-900BK Bread Maker

Need a manual for your Fram FBM-900BK Bread Maker? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 2 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

1
Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Păstrați manualul
pentru consultări ulterioare.
Acest manual este conceput pentru aoferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea,
utilizarea și întreținerea aparatului.
Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, rugam citiți cu atenție acest manual de
instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.
Mașină de făcut pâine
Manual de utilizare
Certificat de garanție
Înainte de utilizarea aparatului electric, trebuie întotdeauna respectate următoarele măsuri de
precauție de bază:
1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Înainte de utilizare, asigurați- tensiunea prizei electrice corespunde cu cea marcată pe
plăcuța cu caracteristici tehnice.
3. Nu folosiți niciun aparat electrocasnic care are cablul de alimentare sau ștecărul deteriorat sau
dacă prezintă defecțiuni, a fost lovit sau avariat în orice mod. Returnați aparatul producătorului sau
celui mai apropiat agent de service autorizat în vederea examinării, reparării sau reglării electrice
sau mecanice.
4. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele sau butoanele.
5. Pentru a proteja împotriva electrocutării, nu introduceți cablul, ștecărul sau carcasa aparatului
în apă sau alte lichide.
6. Scoateți aparatul din priză atunci când nu este folosit, înainte de a fi curățat și înainte de montarea
sau demontarea componentelor.
7. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau suprafețe fierbinți.
8. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de către producătorul aparatului poate provoca vătămări.
9. Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice,
senzoriale sau mentale reduse, sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, decât dacă
sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană care
răspunde pentru siguranța acestora.
10. Copiii trebuie supravegheați, astfel încât aceștia să nu se joace cu aparatul.
11. Nu puneți aparatul pe sau lângă un arzător cu gaz sau electric; nu puneți aparatul într-un cuptor
încălzit.
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs F R A M!
1. INTRODUCERE
2. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ
3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA
Download manual in English (PDF, 1.6 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Fram FBM-900BK Bread Maker by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Fram FBM-900BK Bread Maker?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Fram FBM-900BK Bread Maker. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Fram FBM-900BK Bread Maker. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Fram. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Fram FBM-900BK Bread Maker in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Fram
Model FBM-900BK
Category Bread Makers
File type PDF
File size 1.6 MB

All manuals for Fram Bread Makers
More manuals of Bread Makers

Frequently Asked Questions about Fram FBM-900BK Bread Maker

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

Can I clean the baking tin of my bread maker with a scourer? Verified

No. Most bread makers have a baking tin with a non-stick layer that can be damaged by using a scourer or abrasive cleaner. Only use the soft side of a scourer or a wet wipe.

This was helpful (636) Read more

Why do I need to remove the tray before adding ingredients? Verified

This is to prevent ingredients from falling on a heating element. They might burn and cause smoke.

This was helpful (529) Read more
Manual Fram FBM-900BK Bread Maker

Related products

Related categories