Manual Fenix TFT-2 Thermostat

Need a manual for your Fenix TFT-2 Thermostat? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 2 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

DŮLEŽITÉ!
Displejová část (obrazovka) musí být nasazována i snímána ze základny vždy
při odpojeném napájení termostatu! V případě nedodržení této podmínky
může dojit k nenávratnému poškození termostatu.
Před započetím práce by si měla osoba, která bude instalaci provádět, pečlivě přečíst Instalační a
uživatelskou příručku, seznámit se všemi instrukcemi v ní obsaženými a tyto instrukce dodržovat.
- Montáž a údržbu termostatu smí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací elektro. Výrobce
zodpovídá za zařízení dle právních ustanovení za předpokladu, že jsou dodrženy uvedené
podmínky.
- Schéma zapojení je uvedeno na samostatném listu.
- Při práci s ovládáním je třeba dodržovat veškeré instrukce uvedené v této Instalační a
uživatelské příručce. Jakákoliv jiná aplikace není v souladu s předpisy. V případě neodborného
používání ovládání výrobce nenese zodpovědnost. Z bezpečnostních důvodů není povoleno
provádět jakékoliv úpravy či změny. Údržbu smějí provádět pouze servisní střediska, která jsou
schválena výrobcem.
- Funkce ovládání závisejí na modelu a vybavení. Tato instalační příručka je součástí produktu a
musí být dodána s produktem.
POUŽITÍ
- Termostaty byly vyvinuty pro ovládání a řízení veškerých typů topných zařízení.
- Ovládání je navrženo pro použití v obytných místnostech, kancelářích a průmyslových
zařízeních.
Aby bylo možné zařízení užívat správně, prověřte před jeho uvedením do provozu, že odpovídá
platným předpisům.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před započetím prací odpojte zdroj napětí!
- Veškeré elektroinstalace týkající se termostatu musejí být prováděny pouze při odpojeném zdroji
napětí. Zařízení smí být zapojeno a spuštěno pouze kvalifikovanou osobou. Dodržujte platné
bezpečnostní předpisy.
- Termostaty nemají ochranu proti stříkající nebo kapající vodě. Proto musejí být instalovány na
suchém místě.
- Za žádných okolností nezaměňujte zapojení čidel a zapojení 230V! Záměna těchto zapojení
může způsobit životu nebezpečné riziko úrazu elektrickým proudem nebo zničení zařízení
záložního kondenzátoru/baterie a připojených čidel či jiných spotřebičů.
Mimo topnou sezónu nevypínejte napájení termostatu, hrozí zkrácení životnosti záložní baterie!
Vytápění vypněte pomocí režimu (módu) termostatu - Vypnuto.
PRVNÍ INSTALAC
Kondenzátor uvnitř termostatu se musí nabíjet nejméně 6 hodin pro dosažení
maximální kapacity a doby zálohování – max. 24 hodin.
1. Prezentace
TFT 2 - PIR verze
Elektronický programovatelný termostat s dotykovým displejem, speciálně navržený
pro ovládání různých typů topných systémů.
Bude Vašim nejlepším partnerem při optimalizaci spotřeby energie a zvyšová
Vašeho komfortu.
- Moderní design s dotykovým displejem.
- Zjednodušená elektroinstalace.
- Funkce „Jednoduché vytvoření programu“.
- Plně programovatelný.
- Funkce dočasného vyřazení programu.
- Funkce Ochrana proti zamrznutí.
- Funkce Dovolená nebo Recepce.
- Odhad nákladů a spotřeby zařízení.
Volitelně
- 2 externí čidla (druhé čidlo není součástí balení termostatu) s několika možnostmi
regulace (Podlaha, kombinovaná…)
2. Struktura menu
Režim(mód)
Manuální
Časovač
VYPNUTO
Ochrana proti zamrznutí
Dovolená
Nastavení Dovole
VYPNUTO
Ochrana proti zamrznutí
Snížená teplota
Nedělní program
Nastavit datum návratu
Program
Programové menu
Zobrazit aktuální program
Zvolit program
Upravit (editovat) program
Uživatel 1
Uživatel 2
Uživatel 3
Nastavení
Jazyk
Angličtina / Čeština / Španělština / Francouzština / Němčina/…
Datum a čas
Datum
Čas
Letní čas (ano/ne)
Displej
Barva
- Modrá
- Červená
- Šedá
- Žádná
Vyčistit obrazovku
Uzamknout obrazovku
Zobrazit teplotu podlahy
- Ano
- Ne
Formát stupňů
- ºC
- ºF
Formát času
- 12h
- 24h
Vypnutí displeje
Instalace
Čidlo
Kalibrace čidla
- Vnitřní
- Ext1
- Ext2
Typ externího čidla
- Ext1 (10K 12K 15K)
- Ext2 (10K 12K 15K)
Regulace
Regulace pomocí čidel
- Vzduch
- Vzduch + Podlaha
- Podlaha
- Vzduch (Ext) + Podlaha
- Vzduch + Podlaha (x2)
Typ regulace
- ZAPNUTO/VYPNUTO (hystereze)
- PID (PWM)
Omezení podlahy
- Spodní limit
- Horní limit
První zahřátí
- Dřevo (10 dní)
- Beton (21 dní)
- strop (10 dní)
Inteligentní start
- Ano
- Ne
Funkce otevřeného okna
- Ano
- Ne
Čidlo přítomnosti
- Snížení teploty (Ne – 5°C)
RESET (Vaše zařízení resetujte stisknutím tlačítka RESET po dobu
2 sekund)
Statistika
Zobrazit
Zobrazit poslední den
Zobrazit měsíce
Zobrazit rok
Cena za kWh
Výkon vytápění
3. První instalace
Tato část Vás provede prvním nastavením Vašeho termostatu.
Stisknutím klávesy ► v pravém dolním rohu pokračujte k další části instalace. Do
předchozí nabídky se můžete vrátit stisknutím tlačítka
3.1. Jazyk
Zvolený jazyk vyberte stisknutím tlačítek nebo v blízkosti vlajek. Aktivní jazyk je
v rámečku.
Pro pokračování v nastavení stiskněte tlačítko v pravém dolním rohu zařízení.
3.2. Formát stupňů
Vyberte formát stupně. Aktivní možnost je zarámována
3.3. Formát času
Zvolte formát času 12H nebo 24H pomocí stejné metody jako výše.
Aktivní možnost je zarámována
3.4. Datum a čas
Stisknutím tlačítek (<) nebo (>) aktivujte hodnotu, kterou chcete upravit.
Pokaždé, když je hodnota zvýrazněna, lze ji změnit pomocí tlačítek (+) nebo (-)
3.5. Regulace pomocí čidel
Vyberte zvolenou regulaci snímače. Aktivní dotyk je zarámovaný
3.6. Výkon vytápění
Stisknutím tlačítek (<) nebo (>) vyberte číslici a pomocí tlačítek (+) nebo (-) změňte
výkon topení.
Zobrazí se hlavní obrazovka.
Výchozí pracovní režim bude automaticky nastaven na ruční režim .
4. Definice provozního režimu (módu)
Jak změnit aktuální režim?
Stiskněte tlačítko na hlavní obrazovce a poté stiskněte tlačítko "Mode" pro přístup do
provozních režimů.
Nyní můžete stisknutím tlačítek (◄) nebo (►) procházet a vybrat režim.
Zvolený režim je zarámovaný, pro výběr režimu stiskněte návratové tlačítko (◄) pro
návrat na hlavní obrazovku.
4.1. Automatický režim
V tomto režimu bude termostat dodržovat zvolený program (přednastavený nebo
upravený) podle aktuálního času.
Teplotu aktuálního programu můžete dočasně vyřadit až do dalšího kroku programu
stisknutím teploty na hlavní obrazovce.
Když je funkce vyřazení aktivní, zobrazí se na displeji malý symbol ruky
Z režimu dočasného vyřazení vystoupíte přepnutím do manuálního a pak do
automatického režimu.
Budete mít možnost volby mezi čtyřmi přednastavenými programy, které není možné
změnit, a třemi uživatelskými programy, které můžete upravovat.
1- Jak upravit uživatelský program
Zvolte programovatelný režim, poté stiskněte tlačítko "Menu programování" a poté
tlačítko "Editovat Program" a zvolte uživatelský program.
Vyberte jednu ze tří možností:
a- Nastavení dne po dni
Určíte program na jeden den.
První den, který naprogramujete, je automaticky pondělí.
Programový krok je 15 minut.
Můžete konfigurovat několik (max.10) časových úseků.
První časový úsek začíná v 00:00. Pomocí tlačítek (+) a (-) pak zvolte konec časového
období a teplotu, která má být po tento čas udržována.
Stiskněte tlačítko „Další“ a pokračujte v programování. Další časové období začne na
konci posledního.
Poslední období končí ve 24:00. Poté stiskněte tlačítko „Další“.
Hlavní obrazovka
Download manual in English (PDF, 2.2 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Fenix TFT-2 Thermostat by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Fenix TFT-2 Thermostat?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Fenix TFT-2 Thermostat. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Fenix TFT-2 Thermostat. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Fenix. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Fenix TFT-2 Thermostat in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Fenix
Model TFT-2
Category Thermostats
File type PDF
File size 2.2 MB

All manuals for Fenix Thermostats
More manuals of Thermostats

Frequently Asked Questions about Fenix TFT-2 Thermostat

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

What is the dead zone of a thermostat? Verified

Many modern thermostats have a dead zone. If the temperature deviates less than 4°C from the set temperature, the system will not heat or cool. This so called dead zone of the thermostat prevents the system from turning on and off too often, saving energy.

This was helpful (1595) Read more

What is the best place to mount a thermostat? Verified

The best place for a thermostat is approximately 1,5 meter above the ground. Never place the thermostat nead a radiator or other heat emitting equipment or in direct sunlight. Choose a room that is used often. In most cases this is the living room.

This was helpful (998) Read more
Manual Fenix TFT-2 Thermostat

Related products

Related categories