Manual Eldom GWO220 Scale

Need a manual for your Eldom GWO220 Scale? Below you can view and download the PDF manual for free in English. This product currently has 4 frequently asked questions, 0 comments and has 0 votes. If this is not the manual you want, please contact us.

Is your product defective and the manual offers no solution? Go to a Repair Café for free repair services.

Manual

Loading…

INSTRUKCJA OBSŁUGI
E L E K T R O N I C Z N A
WAGA OSOBOWA GWO220
OBSŁUGA
Jeżeli waga jest wyposażona w baterie, przed pierwszym
uruchomieniem należy zdjąć folię zabezpieczającą
Postawić wagę na stabilnej, suchej powierzchni.
Stanąć na wadze równomiernie rozmieszczając stopy
(waga uruchomi się automatycznie).
Odczekać kilka sekund aż wskazanie wagi się ustabilizuje.
Odczytać wskazanie wyświetlacza.
PRZEŁADOWANIE
Nie wolno przekraczać dopuszczalnej maksymalnej wagi (150kg).
Może to spowodować uszkodzenie lub rozkalibrowanie wagi.
Przeładowanie sygnalizowane jest komunikatem “Err”.
WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA BATERII
Konieczność wymiany baterii sygnalizowana jest komunikatem “Lo”.
WYMIANA BATERII:
1. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
2. Delikatnie podważyć i wyjąć baterię.
3. Włożyć nową baterię i delikatnie docisnąć aż do zaskoczenia zaczepu.
Należy zwrócić uwagę na polaryzację.
4. Zamknąć pokrywę.
Zużyte baterie powinny być wyrzucane do specjalnie w tym celu
przygotowanych pojemników.
KOMUNIKAT BŁĘDU
Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu “[”
lub waga nie wyłącza się, można na kilka sekund wyjąć baterię.
Nieprawidłową pracę wagi i w/w komunikat może powodować
również bliskość takich urządzeń jak telefony komórkowe,
kuchenki mikrofalowe, CB radia itp. Jeżeli ponowne załadowanie baterii
ani oddalenie od wymienionych urządzeń nie rozwiązało problemu
prosimy o kontakt z serwisem.
DANE TECHNICZNE
waga maksymalna: 150kg
dokładność podziałki: 100g
dokładność wskazania: 500g
zasilanie: bateria CR2032
WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
Nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra.
Nie stawać na wadze mokrymi stopami.
Przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym.
Podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami.
Dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy
posługiwać się ostrożnie. Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi.
Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków
chemicznych, po czym wytrzeć do sucha. Nie zanurzać w wodzie.
Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK
Kilkanaście sekund po zejściu z wagi urządzenie samoczynnie się wyłączy.
ZMIANA JEDNOSTEK WAŻENIA
Można zmienić jednostkę ważenia (kg/lb) przyciskiem znajdującym się na spodzie wagi.
2
Download manual in English (PDF, 2.32 MB)
(Consider the environment and only print this manual if it is really necessary)

Loading…

Rating

Let us know what you think about the Eldom GWO220 Scale by leaving a product rating. Want to share your experiences with this product or ask a question? Please leave a comment at the bottom of the page.
Are you satisfied with the Eldom GWO220 Scale?
Yes No
Be the first to rate this product
0 votes

Join the conversation about this product

Here you can share what you think about the Eldom GWO220 Scale. If you have a question, first carefully read the manual. Requesting a manual can be done by using our contact form.

More about this manual

We understand that it’s nice to have a paper manual for your Eldom GWO220 Scale. You can always download the manual from our website and print it yourself. If you would like to have an original manual, we recommend you contact Eldom. They might be able to provide an original manual. Are you looking for the manual of your Eldom GWO220 Scale in a different language? Choose your preferred language on our homepage and search for the model number to see if we have it available.

Specifications

Brand Eldom
Model GWO220
Category Scales
File type PDF
File size 2.32 MB

All manuals for Eldom Scales
More manuals of Scales

Frequently Asked Questions about Eldom GWO220 Scale

Our support team searches for useful product information and answers to frequently asked questions. If you find an inaccuracy in our frequently asked questions, please let us know by using our contact form.

My scale shows an unrealistically low weight when I stand on it, why is that? Verified

For the best result, the scale should be standing on a hard level surface. When the scale is standing on for example a rug this can influence the measurement.

This was helpful (2502) Read more

What is BMI? Verified

BMI stands for Body Mass Index and can be calculated by dividing your weight in kilogram by your length in meters squared. For example someone with a weight of 70 kilogram and a lenght of 1,75 meter has a BMI of 22,86. A BMI between 18,5 and 25 is considered healthy.

This was helpful (1786) Read more

A battery in my device is oxidized, can I still safely use it? Verified

Ja, the device can still be safely used. Firstly, remove the oxidizd battery. Never use bare hands to do this. Then clean the battery compartment with a cotton swab dipped in vinegar or lemon juice. Let it dry and insert new batteries.

This was helpful (762) Read more

Can I use a scale with wet feet? Verified

This depends on the scale. When using a diagnostic scale it is necessary that your feet are dry in order to properly perform the measurements.

This was helpful (455) Read more
Manual Eldom GWO220 Scale

Related products

Related categories